Spring over menu

QSE – Kvalitet, Arbejdsmiljø og Miljø

Hos Tønder Forsyning er vi certificerede inden for Drikkevandssikkerhed. Det betyder, at vi kontinuerligt arbejder på løbende forbedringer via vores Ledelsessystem, og at vi udover lovgivningen, forpligter os til at følge høje, internationale standardkrav.
 
Tønder Forsyning certificeres årligt af  DNV-GL.
 
Standarder1

Fødevaresikkerhedspolitik

Tønder Vand A/S er et selskab under Tønder Forsyning A/S der er 100% ejet af Tønder Kommune. Vi har indvindings-, behandlings- og distributionsanlæg i Højer, Tønder, og Løgumkloster. På Rømø har vi kun distributionsanlæg da vi køber vandet af Skærbæk vandværk.

Læs hele vores Fødevaresikkerhedspolitik

Certifikat

At vi har certifikatet, forpligter os til at følge kravene år efter år, så både vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere kan se og mærke, at vi yder en ekstra indsats som virksomhed.
Når vores samarbejdspartnere arbejder for os, er de forpligtet til at overholde de samme regler som vores medarbejdere skal overholde.

Politikker

Foruden certificeringen indenfor Drikkevandssikkerhed ISO 22000, hvor vi årligt certificeres af DNV-GL, så arbejdes der også med miljø- og arbejdsmiljø.
 

Miljøpolitik

Tønder Forsyning er et offentligt ejet multiforsyningsselskab inden for Vand, Spildevand og Affald. Vores anlæg og aktiviteter er en vigtig del af et moderne samfunds infrastruktur, og vi er bevidste om, at vores aktiviteter har stor indvirkning på det omgivne miljø, og i særlig grad lokalmiljøet. 

Læs hele vores Miljøpolitik 


Personale- og arbejdsmiljøpolitik

Tønder Forsyning vil være en attraktiv, inspirerende og rummelig arbejdsplads, med fokus på både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, både for vores medarbejdere og eksterne samarbejdsparter.

Læs hele vores Personale- og arbejdsmiljøpolitik