Spring over menu

Tilslutning til Forsyningens kloak

Hvis du har spørgsmål omkring tilslutning af din ejendom til Forsyningens kloak, kan du kontakte Tønder Forsyning, så vi kan vejlede dig om dette.

Du kan også få en autoriseret kloakmester til at kontakte os på dine vegne, da selve kloakarbejdet kun må udføres af en autoriseret kloakmester.

Prisen for at blive tilsluttet kan ses i takstbladet.

Spørgsmål til kloak

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Mail: info@tonfor.dk
Tlf.: 8843 7500

Telefon- og ekspeditionstid:

Mandag til torsdag kl. 8 – 12 kl. 12.30 – 15
Fredag kl. 8 – 13  
Billede: rensningsanlæg

Egen kloak

Indenfor skel er det grundejer selv der skal vedligeholde kloakken. Derfor er det en god ide at holde øje med kloakken og vide, hvordan den fungerer. Det er nemlig dit ansvar at vedligeholde de kloakledninger (stikledninger), som primært ligger på din grund.

Hvis du har afløb fra en kælder, har du som grundejer også pligt til at sikre foranstaltninger mod opstuvning i kælderen, eventuelt ved at få lavet en pumpebrønd eller højtvandslukke, så du kan holde vandet ude af kælderen. Spørg din VVS-installatør, hvilken løsning der er bedst for dig. Tønder Forsyning skal kun sikre, at du som grundejer kan aflede spildevand fra stueplan eller højere.

Hvis du har spørgsmål om kloak på din egen grund indenfor skel, skal du kontakte Tønder Kommunes Miljøafdeling.

Tilstoppet kloak

Hvis uheldet er ude, og kloakken stopper til, kan det enten skyldes en tilstoppelse i Forsyningens kloaknet eller i din egen kloakledning. Tønder Forsyning har ansvaret for Forsyningens kloaknet, mens grundejeren har ansvar for egen kloakledning.

Hvor er kloakken stoppet

Man kan tjekke, hvor tilstoppelsen er, hvis der er skelbrønd på grunden. Er brønden tom, er det den private kloakledning, der er stoppet. Så er det grundejerens ansvar at få kloakken renset af en slamsuger.

Er skelbrønden stoppet eller er kloakken stoppet og der er ingen skelbrønd på grunden, skal man kontakte Tønder Forsyning.

Tønder Forsyning betaler for rensningen af kloakken, hvis tilstoppelsen er i Forsyningens kloaknet. Er tilstoppelsen sket i grundejers egen del af kloakledning og/afløb er det for egen regning.

Kloakken er ikke en skraldespand

De mange pumper, der er monteret i kloakken og sørger for, at spildevandet bliver ledt ind på et rensningsanlæg, kan blive ødelagt af engangsvaskeklude, engangsservietter, bleer, vatpinde, bind og lignende som ikke hører hjemme i kloakken. Når pumperne ikke virker, så kan spildevandet ikke komme videre i kloakrøret og kloakken løber over.

Brug derfor kun toilettet til tis, afføring og toiletpapir, og husk at alt andet skal i skraldespanden.

Undgå unødige udgifter

En god måde at undgå gener og store udgifter til rensning og reparation af din egen og det offentlige kloak, er ved at tænke over hvad du hælder i kloakken:

  • Hæld ikke fedt i afløbet, det størkner med tiden og medfører tilstopninger. Tør derfor overskydende fedtstof af gryder og pander med et stykke køkkenrulle, før du vasker op.
  • Hæld ikke miljøfarligt affald som f.eks. kemikalier, olie, opløsningsmidler og medicinrester i kloakken. Det er til gene for både miljøet og kloakarbejdernes sundhed.
  • Hvis du bruger stempelkaffekande, så tøm kaffegrums ud i skraldespanden i stedet for i afløbet.
  • Skyl ikke bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer og kattegrus ud i toilet eller afløb, da det kan bevirke en tilstopning af afløbet.
  • Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak for små kartoffelskræller, småsten og andet der ikke kan passere hullerne.