Spring over menu

Brud og skader

Når du opdager et brud på en vandinstallation, kan du lukke for den hovedhane, der er placeret ved vandmåleren, for at minimere vandspildet og eventuelle skader.

Kontakt en vvs-installatør for at få bruddet repareret.

Du må ikke selv udføre reparationer på vandinstallationer, fordi det kræver autorisation. Er du i tvivl, så kontakt en vvs-installatør.

Husk

Hvis du har haft en skjult rørskade eller utæthed i din vandinstallation, kan du søge om refusion ved at udfylde en ansøgning. Der kan ydes refusion, hvis betingelserne for dette er opfyldte. 

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.

Det må du selv udskifte

  • Vandhaner og pakninger i vandhaner
  • Hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås, hvis vandlåsen er monteret synligt
  • Godkendte wc'er af samme tilslutningstype som det eksisterende. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal du anvende godkendte tilslutningsstykker og materialer, der er godkendt til formålet
  • Vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis den eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil

Nøgle til stophane monteret i brønd

Hvis din nye vandmåler er monteret i en brønd, så kan der købes en nøgle til stophanen - til hjælp når der skal lukkes for vandet.

Kan købes og afhentes på Håndværkervej 4, 6261 Bredebro. Se åbningstider og kontaktoplysninger.

Nøgle til stophane monteret i brønd

Hvem du skal kontakte?

Jeg har fået en vandskade i mit hus:

Hvis du har haft et brud på en vandinstallation og det har medført en vandskade, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Der er brud på min stikledning:

Opdager du et brud på jordledningen på din egen grund, skal du kontakte en vvs-installatør for at få bruddet repareret. Dette sker for din egen regning. Du har selv ansvaret for, at jordledningen er tæt og vedligeholdes.

Opdager du et brud på stikledningen uden for din grund, skal du kontakte din vandforsyning.

Min stophane virker ikke:

Stophanen, som sidder ved skel, tilhører vandværket og må kun åbnes og lukkes af vandværket eller vvs-installatør. Hvis stophanen ikke virker, så kontakt din vandforsyning.

Hvis stophanen, der er placeret ved vandmåleren ikke virker, så kontakt en vvs-installatør. Det er vigtigt, at denne stophane virker, så det er muligt at lukke, når der skal skiftes vandmåler eller andre vandinstallationer.

Min stikledning er blevet gravet over: 

Er jordledningen på din egen grund blevet gravet over, skal den repareres af en autoriseret vvs-installatør.
Hvis stikledningen uden for skel er blevet gravet over, så kontakt din vandforsyning. Udgifterne til reparation af stikledningen skal betales af den ansvarlige for skaden.

Vandinstallation og forklaring

Stik- og forsyningsledninger

Forsyningsledninger er de ledninger der ligger ude i vejen og fører vandet frem til det område, du bor i. Stikledning er de ledninger, der fører vandet fra forsyningsledningen frem til den enkelte grund. Ledningerne ejes af Tønder Vand A/S.

Stophaner

Stophaner, som er placeret i/ved skel, tilhører Tønder Forsyning og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.

Vandinstallationer

Ved vandinstallationer forstås jordledningen fra stophanen ind til bygningen og alle rørinstallationerne m.v. inde i huset.

Vandinstallationsarbejde

Alt arbejde med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede Vvs-installatører.

Vandinstallationer i frostvejr

Når vand fryser, udvider det sig. Derfor er vandinstallationer særligt udsatte i frostvejr og du bør derfor tage dine forbehold, når frosten nærmer sig.

  • Luk for vandet til udendørshaner og tøm rørene.
  • Isoler vandrør og vandmåler, hvis de sidder i uopvarmede rum eller udendørs
  • Forsøg ikke på at optø din vandmåler, men kontakt dit vandværk.
  • Hold øje med hovedhanen (den er placeret før vandmåleren), og tilkald Vvs- installatøren, hvis den trænger til vedligeholdelse.