Spring over menu

24-7 ordningen på genbrugspladserne

En ordning der giver adgang døgnet rundt alle årets dage på alle 5 genbrugspladser.

For at få adgang udenfor de bemandede åbningstider skal man være tilmeldt ordningen. Du vil kunne aflevere alle affaldstyper undtagen farligt affald, elektronik affald og ting til direkte genbrug/genbrugsbutik. 

Sådan gør du:

 1. Tilmeld dig her på siden – det tager 2-3 hverdage, før vi har registeret dig i systemet.
 2. Kør til genbrugspladsen, når du har fået bekræftelsesmailen fra os – kør helt frem til porten og stands.
 3. Ring til det nummer der står på skiltet på porten, fra det mobilnummer eller et af de numre, du har tilmeldt til 24-7 ordningen – så åbner skydeporten.
 4. Når du skal ud igen, kører du frem til porten, der åbner automatisk.
 5. Husk at opdatere i systemet, hvis du har fået nyt mobilnummer, ny mailadresse eller ny bil/nummerplade. 

OBS. Er du tilmeldt ordningen, giver det adgang til alle 5 genbrugspladser.

Kan ikke afleveres med 24-7

Følgende kan kun afleveres i den bemandede åbningstid:

 • Farligt affald
 • Batterier
 • Elektronikaffald
 • Ting til genbrugsbutikken

Ligeledes må der heller ikke ske henstilling af affald.
 

Husk at læs afsnittet: 
Betingelser for brug af 24-7 ordningen

Tilmelding

Du kan tilmelde dig 24-7 ordningen ved at udfylde tilmeldingsskemaet. 

Udenlandske mobilnumre kan også tilmeldes.

Opdater dine oplysninger ved ændringer ved at benytte Tilmelding/Adgang 24-7.


Kunder tilmeldt ordningen før den 18. august 2021, skal sende evt. ændringer på mail til info@tonfor.dk mkr. Rømø 24-7

Få hjælp til sorteringen

Har du affald, hvor du er i tvivl om sorteringen, så anbefaler vi at du benytter genbrugspladsen i den bemandede åbningstid, så du kan få vejledning.

 

Du kan også vælge at slå affaldstypen op i Sorteringsguiden.

Gå til Sorteringsguiden

Virksomheder kan tilmeldes 24-7 ordningen

Du har også mulighed for at tilmelde din virksomhed til 24-7 ordningen, ved at bruge tilmeldingsskemaet.

Din nummerplade på firmabilen bliver registreret via Pay By Plate-systemet når du kører ind på genbrugspladsen, og herefter bliver din virksomhed automatisk faktureret for besøget. 

Informationer om ordningen

Når du har udfyldt tilmeldingsskemaet og erklæret dig indforstået med betingelserne, behandler vi din ansøgning. Behandlingen tager normalt 2-3 hverdage, og når din ansøgning er godkendt, får du besked på mail.

Vi bruger mobilnumrene til at registrere, hvem der bruger 24-7 ordningen – og derfor kan du kun ringe fra det eller de nummer/numre, du har tilmeldt ordningen. Husk din tilmelding er personlig og må ikke overdrages til andre. Du kan altså ikke lade andre bruge dit mobilnummer til at skaffe sig adgang til genbrugspladserne udenfor bemandet åbningstid.

Vær opmærksom på, at du ikke kan tilmelde mobiltelefoner med hemmeligt nummer.
Mobilnumre der ønskes tilmeldt skal være tilknyttet en adresse i Tønder Kommune, der betaler genbrugspladsgebyr.
Erhvervsvirksomheder betaler til genbrugspladsordningen via Pay by Plate systemet.
Kun køretøjer under 3.500 kg + evt. trailer har adgang og kan tilmeldes.

Din nummerplade skal også registreres ved tilmeldingen. Når du bruger 24-7 ordningen, registrerer vi både dit mobilnummer og dit registreringsnummer.

Hvis du ønsker at anvende flere forskellige mobiltelefoner og/eller biler, må du gerne tilmelde flere mobil- og registreringsnumre.

OBS

Reglerne for benyttelse af genbrugspladsen i 24-7 ordningen skal overholdes, ellers vil man miste muligheden for at benytte genbrugspladsen udenfor den bemandede åbningstid.

Fjernelse af genstande fra genbrugspladserne er ikke tilladt, tyveri vil betyde straks udelukkelse fra ordningen og muligvis en politianmeldelse.

Antal eternittagplader der kan afleveres er kun 5 stk. uanset hvornår du kommer på pladsen.

Pladserne er videoovervåget døgnet rundt
Videooptagelserne vil blive benyttet til dokumentation for evt. overtrædelse af ordensreglerne eller kriminalitet på pladserne.

Betingelser for brug af 24-7 ordningen

 1. Din adgang til 24-7 ordningen til genbrugspladserne er personlig og må ikke overdrages til andre – dvs. du må ikke lade andre skaffe sig adgang til genbrugspladserne uden for bemandet åbningstid med dit mobilnummer. Gør du det, vil din døgnadgang til genbrugspladsen blive annulleret.
   
 2. Udenfor den bemandede åbningstid må du ikke aflevere farligt affald, elektronik affald og ting til direkte genbrug. Overtrædelse kan medføre bødestraf.
   
 3. Dit ophold på genbrugspladserne uden for bemandet åbningstid bliver videoovervåget, og registreringsnummeret på dit køretøj bliver registreret.
   
 4. Hvis dit besøg på en genbrugsplads kræver oprydning eller rengøring, vil du modtage en faktura på den tid, vi har brugt på at rydde op/gøre rent efter dig. Du vil blive faktureret minimum kr. 300 inkl. moms.
   
 5. Det er IKKE tilladt at tage ting eller materialer fra containerne. Overtrædelse vil betyde øjeblikkelig udelukkelse fra 24-7 ordningen og evt. politianmeldelse.
   
 6. Tønder Forsyning kan til enhver tid inddrage din mulighed for at benytte genbrugspladserne uden for bemandet åbningstid, hvis du overtræder betingelserne for brugen af 24-7 ordningen.
   
 7. 24-7 ordningen, er en ordning, hvor Tønder Forsyning tager forbehold for tekniske problemer, der betyder, at ordningen i perioder vil være ude af drift. Akutte problemer vil så vidt muligt blive oplyst på vores hjemmeside og app under nyheder.
   

Betingelserne for brugen af  24-7 ordningen, som nævnt i punkt 1-7 kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre sig.

Sorteringsguiden

Brug vores online Sorteringsguide til nemt at se hvordan du skal sortere.