Pressekontakt

Er du journalist er du altid velkommen til at kontakte Tønder Forsyning enten direkte til en fra ledelsen eller på hovednummeret 8843 7500 (mandag til torsdag 8-15, fredag 8-13)

Ledelsen

Direktør for Tønder Forsyning
Bo K. Ludvigsen, tlf.: 8843 7530, mobil: 5117 9093,  bkl@tonfor.dk

Driftschef for Vand og Spildevand
John Pies Christiansen, tlf.: 8843 7540,  jpc@tonfor.dk

Chef for Affald
Affald, genbrugspladser og Deponiet
Jørgen Olsen, tlf.: 8843 7520,  jol@tonfor.dk

Logo

Download vores logo i fuld størrelse. Har du brug for et andet format, kan du sende en mail til sun@tonfor.dk.

Download logo (PNG)

Pressemeddelelser

De seneste 3 pressemeddelelser:

8. november 2019
Brug den lille røde
Problemaffald med miljøfremmede stoffer volder stor skade, hvis de kommer ud i naturen. Med den røde miljøkasse kan du sikre dig, at de bliver håndteret rigtigt.
I dag ved stort set alle danskere, at batterier ikke må komme i skraldespanden, og at malingrester skal afleveres på genbrugspladsen. Det ses også tydeligt i Tønder Forsynings område, hvor det hører til sjældenhederne, at der dukker batterier eller malerbøtter op, når selskabet laver undersøgelser af, hvad der ender i husstandenes affaldsbeholdere.

9. oktober 2019
Gør det nemt for dig selv
Til foråret får alle husstande ny affaldsbeholder, der er beregnet til frasortering af madaffald. I efterårsferien præsenterer Tønder Forsyning den nye beholder og kommer med gode råd til indretning i hjemmet.
- Vi ved det godt. Det går rigtig stærkt i disse år, og jeg kan godt forstå, hvis man kan have lidt svært ved at følge med. Men der er jo vedtaget en national affaldsplan, som forpligter os til at genanvende mindst halvdelen af vores affald inden 2022, så vi har lidt travlt, siger miljøplanlægger for Tønder Forsyning, Bente T. Kristensen.

01.10.2019
TAK! Vi har brug for din hjælp
Der er ros fra Tønder Forsyning, når det gælder affaldssortering. Men også en bøn om, at man lige bruger to sekunder ekstra. Det gør nemlig en stor forskel. 
- Vi oplever, at borgerne har taget godt imod de ordninger med sortering af affald, vi har indført i løbet af de senere år. Vi får rigtig meget sorteret affald ind til genanvendelse. Det vil vi meget gerne sige tak for, siger Jørgen Olsen, affaldschefen for Tønder Forsyning.

Aktuelle nyheder

24. oktober 2019
Vi vil så gerne have, at du sorterer lidt mere

Til foråret skal du til at sortere madaffald og derfor får du din gamle affaldsbeholder byttet til en ny todelt beholder med et rum til madaffald og et rum til restaffald. I efterårsferien præsenterede Tønder Forsyning – 6 steder rundt i Kommunen - den ny beholder og kom med inspiration til hvordan man kan indrette sorteringen indendørs, så det bliver nemt at sortere rigtigt. Interessen for at se den nye beholder til madaffald og restaffald og spørgelysten til den nye ordning var stor. 
Planen er, at vi igen vil tage rundt - også i andre byer, så flere får muligheden for at se udstillingen. 

Læs mere om den nye ordning med frasortering af madaffald