Få en rundvisning

Uanset om I kommer fra en skole, uddannelsessted eller er en forening, er I meget velkommen til at kontakte os for en aftale om en rundvisning på et af vores anlæg.

Bliv klogere!

Husk send ønsket besøgstid til rundvisningen i god tid, da der skal tages hensyn til personalets planlægning og øvrige opgaver - senest 2 uger før besøget ønskes. Læs mere om de forskellige afdelinger herunder.

genbrugsplads
genbrugscenter
spildevand
vandværk

Affald - besøg en genbrugsplads

Vi tilbyder gratis rundvisning på en genbrugsplads.

Hvis du ønsker at bestille en rundvisning på genbrugspladsen, så send en mail til info@tonfor.dk med følgende oplysninger: kontaktperson, tlf. nr., antal personer, hvilken genbrugsplads der ønskes besøgt og på hvilken ugedag, senest 2 uger før.

Ved et besøg på genbrugspladsen vil du bl.a. kunne se, hvordan affaldet bliver sorteret, og høre om, hvordan de forskellige typer af affald bliver behandlet. Besøget varer cirka en time.

Besøgene tilrettelægges til den enkelte gruppe, og indeholder altid en præsentation og en rundvisning på genbrugspladsen. Vi tager imod grupper på 10-30 personer fra 0. klasse og opefter. Grupper over 30 personer skal deles, både for jeres sikkerhed og for at sikre at alle kan høre hvad der bliver fortalt.


Husk: genbrugspladsen er en arbejdsplads
Rundvisningen foregår på en arbejdsplads og i arbejdstiden. Vi skal derfor tage hensyn til, at der oftest er en livlig trafik af besøgende, der kommer for at aflevere affald, og medarbejdere der passer genbrugspladsen.

Det er vigtigt, at vi ikke skal holde øje med børnene, men kan have fokus på at fortælle om de forskellige affaldstyper, og hvad der sker med affaldet.


Besøg en genbrugsplads - Hvad kan vi tilbyde:

  • Dit/jeres besøg planlægges efter jeres behov og ønsker. 
  • En god oplevelse i forbindelse med faget Natur og Teknik. 
  • Sortering af affald - hvorfor er det vigtigt? 
  • Hvad kan afleveres på genbrugspladserne? 
  • Hvad gør vi ved affaldet? 

Besøget giver en god oplevelse af affaldssortering i praksis - for både store og små!

Affald - besøg sorteringshallen eller Deponiet

Vi tilbyder gratis rundvisning i sorteringshallen eller på vores Deponi

Ønsker I en rundvisning i sorteringshallen i Bredebro eller på vores Deponi i Højer, så send en mail med oplysninger om ønsket tidspunkt, kontaktperson, tlf. nr., antal personer, senest 2 uger før. Mail: info@tonfor.dk.

Sorteringshallen modtager pap, papir og plastfolien fra det ene rum i genbrugsbeholderen. Renovatøren der tømmer genbrugsbeholderne kører ind i hallen og tømmer det ene rum på bilen. Herefter frasorteres pappen, papiret og plastfolien så det kan gå til genanvendelse.

Deponiet modtager blandet deponeringsegnet affald, dvs. affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes eller som ikke er egnet hertil. Det kan fx være eternit tagplader, imprægneret træ, ikke genanvendeligt PVC- affald, presenninger, gulvbelægninger, rådne dæk, o. lign. 

Spildevand - besøg et renseanlæg

Vi tilbyder gratis rundvisning på fire af de største rensningsanlæg.

Hvis du ønsker at bestille en rundvisning på et rensningsanlæg, så send en mail til info@tonfor.dk med oplysninger om ønsket tidspunkt, kontaktperson, tlf. nr., antal personer, og hvilket af de fire renseanlæg der ønskes besøgt senest 2 uger før.

Besøget varer cirka en time.

De fire renseanlæg der kan besøges:

  • Toftlund Renseanlæg
  • Skærbæk Renseanlæg
  • Løgumkloster Renseanlæg
  • Tønder Renseanlæg

Husk: rensningsanlægget er en arbejdsplads
Rundvisningen foregår på en arbejdsplads og i arbejdstiden. Det er vigtigt, at vi ikke skal holde øje med børnene, men kan have fokus på at fortælle om de forskellige processer på et rensningsanlæg.

Tønder Forsyning står for driften og vedligeholdelsen af:
17 renseanlæg 
Ca. 830 km kloakledninger (ekskl. stikledninger) med tilhørende regnvands- og spildevandsbassiner 
400 pumpestationer 
16 spildevandsbassiner 
26 regnvandsbassiner 

Vand - besøg et vandværk

Vi tilbyder gratis rundvisning på vores 3 vandværker
 
Hvis du ønsker at bestille en rundvisning på et vandværk, så send en mail til info@tonfor.dk med oplysninger om ønsket tidspunkt, kontaktperson, tlf. nr., antal personer, og hvilket af de fire renseanlæg der ønskes besøgt senest 2 uger før.

Besøget varer cirka en time.

Tønder forsyning forsyner kun en del af Tønder Kommune med drikkevand og tilbyder rundvisninger på følgende 3 anlæg:

Tønder Vandværk
Højer Vandværk
Løgumkloster Vandværk

Vi tilbyder gratis rundvisning på et af de tre vandværker til skoleklasser fra grundskolen, elever fra ungdomsuddannelserne, seminariestuderende, foreninger, virksomheder, ejendomsfunktionærer og andre grupper, der ønsker at besøge os.
 
Husk send ønsket besøgstid til rundvisningen i god tid, da der skal tages hensyn til personalets planlægning og øvrige opgaver.
Hvis du ønsker at bestille en gratis rundvisning på et vandværk, så send en mail til info@tonfor.dk med oplysninger om ønsket tidspunkt, kontaktperson, tlf. nr., antal personer, og hvilket vandværk der ønskes besøgt senest 2 uger før.

Husk: vandværket er en arbejdsplads
Rundvisningen foregår på en arbejdsplads og i arbejdstiden. Det er vigtigt, at vi ikke skal holde øje med børnene, men kan have fokus på at fortælle om de forskellige processer på et vandværk.

Tønder Forsynings forsyningsområder vist på et kort 

Der er 25 private vandværker i Kommunen. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside om ”Vand”.
Ønsker I at besøge et vandværk udenfor Tønder Forsynings forsyningsområde, skal I kontakte det lokale private vandværk eller Tønder Kommune vedr. kontaktperson.