Spring over menu

Hente-bringe ordning

Hente- bringe ordningen betyder, at du mod et ekstra gebyr får skraldemanden til at gå ind og hente din beholder og efter den er tømt køre den tilbage på plads.

Inden ordningen træder i kraft, skal vi ud på din adresse for at godkende forholdene, for at sikre at arbejdsforholdene for skraldemanden er gode nok til at Arbejdstilsynets regler bliver overholdt. Efterfølgende vil du modtage et brev fra os om at du nu er tilmeldt.

Billede: Hente Bringe ordning

Procedure

Proceduren vedrørende hente- bringeordning (H/B):

 • Vi modtager dit ønske om H/B
 • Vi tager på tilsyn på din adresse
 • Du vil modtage et brev med information om forholdene er godkendt til H/B, eller et brev hvori der står hvilke tiltag du skal lave for at blive godkendt.
 • Når forholdene er udbedret sender du information tilbage til os.
 • Alt efter behov vil der blive udført et nyt tilsyn.
 • Når adressen er godkendt til H/B, får chaufføren, der tømmer din adresse, besked om at den nu og fremover er på H/B, og du behøver fremover ikke at køre den frem til tømning.

Bestil Hente-bringe ordning

Ønsker du tilmelding til H/B, så send en mail til os: info@tonfor.dk

Med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr.
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Hvilke beholdere du ønsker tilmeldt

Krav der skal opfyldes

For at kunne blive tilmeldt Hente- bringeordningen skal følgende være opfyldt:

Gældende for adgangsvejen:

 • Hele adgangsvejen skraldemanden skal gå, skal være belagt med fliser, beton eller asfalt.
 • Adgangsvejen skal være jævn, plan og uden huller.
 • Er der en stigning/fald på adgangsvejen, så må den max være 10%.
 • Minimum 1 meter brede adgangsveje.
 • Minimum 2,2 meter frihøjde under tag, grene mm.
 • Evt låger skal kunne stå åbent.
 • Adgangsvejen skal være belyst i den mørke tid på året.
 • Ingen løse hunde på grunden (på tømningstidspunktet)
 • Ryddet for sne og is, og være saltet.
   

Gældende for standpladsen:

 • Beholderen skal stå på fliser, beton eller asfalt.
 • Beholderen skal stå så hjulene vender udad.
 • Beholderen skal være lukket, dvs. ikke overfyldt.
 • Standpladsen skal være belyst i den mørke tid på året.

Du kan ikke tilmeldes hvis...

De hyppigste grunde der gør, at din beholder ikke kan tilmeldes:

 1. Adgangsvejen er grusbelagt.
 2. Flisegangen er ujævn eller for smal.
 3. Der er trapper - fordi der er en stigning/fald på grunden.

Hvis ikke din adgangsvej kan godkendes, så kan din beholdere ikke tilmeldes Hente- bringeordningen, og du skal derfor fortsætte med selv at køre dine beholdere frem til tømning. Eller du kan vælge at forbedre adgangsforholdene og prøve at tilmelde dig igen.