Spring over menu

Organisation

Tønder Forsyning består af i alt seks aktieselskaber: Tønder Forsyning A/S samt daterselskaberne Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Service A/S og Tønder Deponi A/S. 
Tønder Kommune ejer Holdingselskabet 100%, og Holdingselskabet ejer datterselskaberne 100%.

Der er kun en bestyrelse og en direktion (bestyrelsen og direktionen er den samme i alle selskaber).

organisationstræ

Ejerstrategi

Kommunens ejerstrategi for Tønder Forsyning er udarbejdet i dialog med Tønder Forsynings ledelse og bestyrelsesformand. Ejerstrategien har til formål at fastlægge ejerens (Tønder Kommune) strategiske retning for selskabet (Tønder Forsyning A/S) og opstille rammer for driften af virksomheden.

Ejerstrategien skal bl.a. sikre, at Tønder Forsyning A/S som et selskab ejet af Tønder kommune bidrager til at opnå Kommunes mål på kort og på langt sigt.

Strategiperioden løber til andet år af kommunalbestyrelsesperioden og skal således evalueres og revideres i 2027. Både kommunen og Forsyningen kan til enhver tid foreslå justeringer af ejerstrategien. Disse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i Økonomiudvalget.

 

EAN-nummer

Tønder Forsyning A/S modtager kun elektroniske fakturaer.
 

Navn/ afdeling:

EAN:

CVR:

Tønder Vand

5790001792831

32065759

Tønder Spildevand

5790001792848

32065767

Tønder Affald

5790001792855

32065783

Tønder Deponi

5790001792862

32065791

Tønder Service

5790001792824

32065805