Sorteringsguide

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt og vide, hvordan man kan komme af med det på den miljørigtige måde. Ved flere affaldstyper i det daglige huslige affald er der flere afleveringsmuligheder at vælge imellem.

Opslagene for hver affaldstype her på siden, skal ses som en hjælp til dig for at finde lige den afleveringsmulighed, der passer bedst til dig. Klik på overskriften og læs sorteringen og afleveringsmulighederne. 

Du kan også benytte vores online Sorteringsguide, der nemt kan gemmes på mobilen, og hvor du kan søge oplysninger om flere affaldstyper.

Under hver affaldstype vises der de muligheder for aflevering, der er gældende for lige den affaldstype.

På de øvrige sider under affald, kan du læse mere om de forskellige ordninger. 

Videoer fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har lavet fire nye film for at guide danskerne om hvor rent skal sorteret affald være. Se filmene på Miljøstyrelsesside.

Sorteringsguiden

Brug vores online Sorteringsguide til nemt at se hvordan du skal sortere.

Vidste du...

at en dryppende vandhane kan koste dig op til 500,- kr. om året.

Bummelum, pis og papir

Det er faktisk lige præcis de tre ting, du må komme i dit lokum.

Tømmedatoer

Find tømmedatoerne for din affaldsbeholdere.

Eternit - max 5 plader

På genbrugspladsen må du kun bortskaffe 5 stk. eller 90 kg. eternitplader pr. dag. Kunder der kommer med mængder over dette bliver afvist. 

Få en folder på genbrugspladsen eller 

Aske

Støvende affald som aske fra grill, brændeovn og bålpladser – skal være samlet i en plastpose, gør gerne asken våd inden du lukker for posen. Så undgår vi at skraldemanden får asken i hovedet når han tømmer din affaldsbeholder og at der er gløder tilbage der kan antænde affaldet i renovationsbilen eller i containeren på genbrugspladsen.

Bortskaffes via:

 • Dagrenovationsbeholderen
 • Genbrugspladsen

Batterier

Batterier er miljøfarligt affald, der skal sorteres fra til specialbehandling, så vi undgår at skade miljøet. Husk, at der er mange "skjulte" batterier i vores hverdag: fx mobiltelefon, julekort og legetøj med lyd, de blinkende børnesko osv.

Bortskaffes via:

Dagrenovation - rest affald

Dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen, som er den rest der er tilbage, når alt det der ikke må komme i affaldsbeholderen, er frasorteret til genbrug eller specialbehandling. Dagrenovation der må komme i dagrenovationsbeholderen et fordærveligt/rådner og derfor har en uhygiejnisk karakter. Som fx:

 • snavset papir, pap og plast (med madrester)
 • emballager (kartoner til mælk, juice m.m.)
 • sod, aske og støvsugerposer (samlet i lukkede poser-undgå støv)
 • engangsbleer og hygiejnebind (samlet i lukkede poser-hygiejne)
 • rester af kød, fisk, sovs og fedt (samlet i lukkede poser-undgå dyr)

Bortskaffes via:

 • Dagrenovationsbeholderen

Elektronik

Elektronik er en mangeartet størrelse og spænder vidt fra sofistikeret teleudstyr til mere lavpraktiske dagligdags ting som f.eks. håndmixere og brødristere. Sammenfattende er der tale om produkter der får strøm via ledning, batteri eller solcelle.
 
Elektronikaffald indeholder skadelige stoffer som f.eks. PCB, PVC, kviksølv og Cadmium og skal derfor miljøbehandles korrekt og samtidig sikres, at de ressourcer som affaldet ligeledes indeholder, bliver ført tilbage i kredsløbet (brugt til nye produkter).
 
Fx indeholder mobiltelefoner, printplader, harddiske og fjernsyn alle guld. I dag er guld en knap ressource, da der ikke kan udvindes så meget jomfrueligt guld mere – så hvis du også vil have en mobiltelefon i fremtiden, så skal vi sikre genbrug af de guldmængder, der allerede er udvundet.

Bortskaffes:

Mindre elektronikaffald via:

 • Miljøkassen
 • Genbrugspladsen

 
Større elektronikaffald via:

 • Storskraldsordningen
 • Genbrugspladsen

Eternit

Eternittagplader er meget støvende affald og kan indeholde asbest. 
Dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på genbrugspladserne og på modtageanlægget som er Tønder Deponi. For at minimere støvproblemet for både vores kunder og personale på genbrugspladserne, er der indført en mængde-begrænsning gældende for alle.
 
 
Bortskaffes via:
 • Genbrugspladsen kun ved max 5 stk.
 
Ved nedtagning af tag skal det bortskaffes via en vognmand til Deponiet
 
Hvis du skal i gang med at nedtage hele dit eternittag – så skal pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi i nogle special konstruerede Big-bags. De antal Big-bags du skal bruge, kan du få udleveret på genbrugspladsen.
 
Som privat person kan du ikke selv køre dem til Tønder Deponi som er modtageanlægget. Transporten skal foregå via en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på Deponiet.
 
Deponitaksten i 2021 inklusiv statsafgiften og moms 1.531,25 kr. pr. tons.
 

Flamingo

Rent flamingo kan gå til genanvendelse (ikke flamingo der har været i forbindelse med mad- drikkevarer), og er fra emballagen, som fx når du får et nyt komfur, møbler, fjernsyn. Aflevering til genanvendelse kan kun ske på genbrugspladsen i containeren til flamingo.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen

Fortrolige papirer

Har du fortrolige og/eller personlige papirer, kan du aflevere dem på genbrugspladsen. På alle vores genbrugspladser er der en container med lås og brevindkast. De fyldte containere bliver transporteret til Genbrugsafdelingen, hvor indholdet bliver makuleret i et aflåst rum. Makuleret betyder at papiret skæres i strimler/små stykker. Det makulerede papir sendes herefter til genanvendelse.
På den måde er du sikker på, at papirerne ikke falder i de forkerte hænder.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen (til sikkerhedsmakulering)

Fyrværkeri - nytårsskyts

Afskudt skyts som tomme batterier og raketter skal afleveres på genbrugspladsen i containeren til brændbart. Det må ikke komme i beholderen til dagrenovation eller genbrug og heller ikke i miljøkassen. 
 
Bortskaffes her:
 • Genbrugspladsen
Ikke afskudt fyrværkeri – du må gerne opbevare op til 5 kg lovligt fyrværkeri et tørt og sikkert sted til næste år. Ønsker du ikke at gemme det, skal det afleveres som farligt affald på genbrugspladsen, kontakt en pladsmedarbejder. 
 
Farligt og ikke lovligt fyrværkeri kan og skal afleveres via Politiet, telefon 114

Gavepapir

Gavepapir indeholder næsten ingen papir, men indeholder mest farve, plast og glimmer. Derfor skal det til forbrænding og aldrig komme i genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Dagrenovationsbeholderen
 • Genbrugspladsen i containeren til brændbart

Glas og glasflasker

Rene og tomme glas og flasker skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster kun et udbringningsgebyr, taksten kan læses i takstbladet.

Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen

Glasskår

Glasskår eller andet med skarpe kanter skal indpakkes forsvarligt i fx avispapir inden det kommes i dagrenovationsbeholderen. Så undgår vi at du eller andre kommer til skade.

Bortskaffes via:

 • Dagrenovationsbeholderen
 • Genbrugspladsen

Haveaffald - græs og grene

Læs mere om den sortering der er på haveaffald på modtagepladserne, her

Kan afleveres her:

 • Genbrugspladserne
 • Grenplads

 

Jord

Jordmængder under 1 m3 kan afleveres på en genbrugsplads uden anmeldelse og uden analyser. Hvis man flytter mere, så skal det anmeldes til Kommunens miljøafdeling - læs mere på: www.toender.dk/ 

Bortskaffes her:

 • Genbrugspladsen

Kanyler

Brugte kanyler skal samles i specielle kanylebokse inden aflevering. På genbrugspladsen kan du få udleveret en gratis kanyleboks. (men ikke i Miljøkassen)
Du kan ligeledes købe en kanyleboks på apotekerne, der også modtager brugte kanyler.

Skal bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen i kanylebokse
 • Apoteket i kanylebokse 

 

Vinduesglas - planglas

Planglas, vinduesglas fra termoruder og glas fra drivhuse.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen

Kemikalierester - kemikaliedunke

Farligt affald indeholder stoffer, som kan være skadelige - ikke kun for din egen og andres sundhed, men også for miljøet.

Det farlige affald må ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. Farligt affald må ikke hældes i kloakken, afbrændes, blandes med andet, inddampes, overdrages til andre, nedgraves eller hensættes på offentlige steder.

Bortskaffes via:

 • Miljøkassen
 • Genbrugspladsen

Madaffald fra fryser

Er din fryser gået i stykker eller har du haft strømsvigt, og står du pludselig med en mængde optøet eller fordærvet mad, kan du komme af med det på følgende måde: 

Om sommeren er det bedst, at det kommer væk hurtigt

 • Emballer affaldet, fyld det optøede madaffald i stærke plastposer og luk posen godt til
 • Læg de lukkede poser i din dagrenovationsbeholder
 • Kontakt os og bestil en ekstra tømning, ring inden kl. 12, så kommer vi allerede dagen efter
 • Prisen for den ekstra tømning afhænger af beholderens størrelse og følger automatisk med på din næste afregning


Om vinteren er det koldt nok til, at det kan vente til næste tømning

 • Emballer affaldet i poser og kom det i en sæk med plads til max 15 kg 
 • Bind et kontrolmærke på sækken og stil den ved siden af dagrenovationsbeholderen, så tager skraldemanden den med på tømmedagen

Bortskaffes via:

 • Dagrenovationsbeholderen

Madolie- og friturefedt

Olie og/eller fedt fra frituregryden skal tømmes over i en tæt beholder (fx flasken du har købt det i) og put det ned i dagrenovationsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Dagrenovation 

Mælke- og juicekartoner

Drikkekartoner er pap der er lamineret indvendigt med plastfolie, dvs. et blandingsprodukt der ikke må komme med til genanvendelse. Skal med i dagrenovationsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Dagrenovation

Metal og dåser

Rene og tomme metal- aluminiumsdåser skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster kun et engangsbeløb for udbringning.
Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen

Medicinrester og emballagen

Har du medicinrester eller medicin du ikke kan/må benytte mere, så bør du aflevere det på et apotek. Du kan også aflevere det på genbrugspladsen som farligt affald (men ikke i Miljøkassen). 

Skal bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen
 • Apoteket

Pap og papir

Rent pap og papir skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster et engangsbeløb for  udbringningen, kan ses i Takstbladet.
 
Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.
 
Skal bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen

Patroner, ammunition, fyrværkeri

Patroner, ammunition, våben og farligt fyrværkeri kan og skal afleveres til Politiet.

Bortskaffes via Politiet, telefon 114

Plast og plastfolie

Rene og tomme plastdunke og rent plastfolie skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster et engangsbeløb for udbringningen, se takstbladet.

Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen

Porcelæn og keramik

Porcelæn og keramik er ikke glas, og må derfor ikke afleveres sammen med glas. En enkelt knust tallerken kan ødelægge et helt parti glas. 

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen

Spejle

Spejle kan ikke genanvendes sammen med glas eller vinduer, og må derfor ikke komme i genbrugsbeholderen. Husk, at hvis spejlet ikke er i stykker og er pæn, kan det afleveres til direkte genbrug.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen

Storskrald - store ting

Storskrald er fx: møbler, cykler, havemøbler, køle-fryseskabe, tæpper, madrasser, fjernsyn, PC.
Læs mere om Storskraldsordningen – en serviceordning for alle.
 
Bortskaffes via:

 • Storskrald
 • Genbrugspladsen

Spraydåser

Spraydåser er farligt affald og skal afleveres via Miljøkassen eller på genbrugspladsen, uanset om de er tomme eller ej.

Bortskaffes via:

 • Miljøkassen
 • Genbrugspladsen

Tekstiler til genanvendelse

Kasserede tekstiler, der kan være i posen må lægges i rummet til pap og papir. Vigtigt, at tekstilerne er rene og tørre og at du kun anvender de poser, du har modtaget sammen med den nye genbrugsbeholder. Bare husk at binde posen, inden den lægges i rummet til pap og papir
På genbrugspladsen kan du få en ny rulle poser til tekstiler. 
Større mængder kan afleveres på genbrugspladsen.
Læs mere om tekstilindsamlingen

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholderen (i posen og i sammen med pap og papir)
 • Genbrugspladsen