Spring over menu

Arrild Ferieby og affaldsøer

Affaldsøerne er blevet udbygget og dermed ændres affaldssorteringen i Arrild Ferieby

Det betyder at du og dine gæster nu også skal sortere madaffald, tekstilaffald samt madkartoner & drikkekartoner fra til genanvendelse. Samtidig bliver det lettere at sortere plast fra, fordi du ikke længere skal kende forskel på hård og blød plast. Nu skal al plast i den samme beholder.

Der er nu i alt 9 affaldsøer i Arrild Ferieby, der alle kan modtage de 9 typer affald, som vi i henhold til den nye, nationale affaldsbekendtgørelse skal indsamle. 

billede af nedgravede beholdere

Affaldsøerne kan modtage følgende sorteret affald

 • Papir, pap, tekstilaffald. Tekstilaffald skal i en klar lukket pose
 • Plast, madkartoner & drikkekartoner
 • Metal, glas 
 • Madaffald i grøn lukket pose
 • Restaffald i lukket pose
 • Små batterier kan lægges i den sorte batteriboks ved siden af affaldsøen

 

Affaldsøernes placering kan ses på kortet, klik på billedet for større kort. 

Affaldsøernes placering på kortet i Arrild Ferieby

Affaldssorteringen i beholderne

Beholder til Madaffald

Madaffald

Madaffald, benyt de udleverede grønne poser, bind en tæt knude.

Sorteringstips: 

 • Dryp vådt madaffald af inden, du lægger det i den grønne pose

Madaffaldsposer

Når du får brug for flere poser til madaffald, kan du hente dem på genbrugspladsen. Flere udlejningsbureauer sørger for poser til madaffald i de huse, de udlejer, men det skal aftales direkte med dem.

Beholder til: Pap + Papir + Tekstil affald

Papir pap tekstilaffald

Pap og papir skal være rent og tørt, og være løst i beholderen (så husk at tømme din pose i beholderen). Læs mere om papir 
Tekstiler, skal være rent og tørt inden det samles i en klar plastpose. Læs mere om tekstiler 


Sorteringstips:

 • Pap og papir skal være rent og tørt og helt uden mad- og olierester
 • Pizzabakker og papbægre fra kaffe og sodavand er restaffald
 • Tag plasten af øl- og sodavandskasser
 • Tekstilaffald skal være rent og tørt og lægges i klare, lukkede poser 

Beholder til: Plast + Madkartoner & drikkekartoner

Plast madkarton og drikkekarton

Al plast - både det bløde og hårde plast, skal være løst i beholderen (så husk at tømme din pose i beholderen) 
Madkarton og drikkekarton, skal være løst i beholderen (så husk at tømme din pose i beholderen). Læs mere om Mad- og drikkekarton 

Sorteringstips:

 • Emballager af plast skal være tømte og ren skrabede 
 • Tøm madkartoner og drikkekartoner helt ved at mase dem flade. Så får du glæde af al indholdet og vi undgår madrester i affaldsbeholderen 

 

Beholder til: Restaffald

restaffald

Restaffald, benyt egne affaldsposer og bind en tæt knude. 

Sorteringstips:

 • Pizzabakker og papbægre fra kaffe og sodavand er restaffald 
 • Emballage forurenet med madrester er restaffald 
 • Chips- og kaffeposer der er blanding alufolie og plast er restaffald

 

Batterier - små batterier

batterier

Ved siden af beholderne til affald, står der en sort batteriboks. Her kan der afleveres små og mindre batterier.

 

Andet farligt affald

 • Elektronik og elektronisk affald
 • Lyskilder som lavenergipærer
 • Olie- og kemikalieaffald 

Kan afleveres på genbrugspladsen i åbningstiden. 

Hjælp til sortering

Hjælp til sortering

Sorteringsvejledninger der kan printes eller kan hentes i Kundeservice, Bredebro

'Sorteringsvejledning uden ord' er kun med billeder af eksempler på det affald der må komme i de enkelte beholderne ved en affaldsø.

Sorteringsvejledning uden ord.pdf 
Sorteringsvejledning med ord.pdf

Riv den af!

Riv den af!

Det er vigtigt, at du skiller pap og blød plast ad – for de skal i hver sin beholder.
Det samme gælder magasiner eller reklamer, der ofte leveres pakket ind i plastfolie. 
Hvis ikke de to ting bliver skilt ad og kommes i hver sin beholder, kan vi ikke genanvende dem, men må i stedet køre dem til forbrænding.

 

Stil ikke affald ved siden af affaldsøen

Andre affaldstyper skal du aflevere på genbrugspladsen, det må ikke stilles ved affaldsøen. 
Hvis du har stort affald fx en papkasse, der ikke kan komme gennem affaldsøens indkast, skal du også aflevere den på genbrugspladsen. 

Asken skal være kold og våd!

Asken skal behandles korrekt for at undgå brand i affaldsbeholderen eller containeren.

 • Sørg for at køle asken helt ned, det bedste er at gøre den våd.
 • Saml asken i en pose og luk den helt til ved at binde en knude
 • Du kan bortskaffe din aske enten via affaldsbeholderen til restaffald
 • eller ved at aflevere det på genbrugspladsen

Fælles for begge løsninger gælder, at asken skal være helt kold og gerne våd.
Du kan anskaffe dig en askespand, opbevarer du asken et sted, hvor den ikke kan få ilt, undgår du gløder og antænding af affaldet i affaldsbeholderen. I en askespand med låg brænder gløderne hurtigere ud.

Asken skal være kold og våd!

Sorteringsguiden

Brug vores online Sorteringsguide til nemt at se hvordan du skal sortere.

Sortering-leksikon

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt.