Spring over menu

Priser 2024 Tønder Forsyning

Herunder kan du se takster, gebyrer og andre priser der er gældende for 2024. Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023 og er gældende fra 1. januar 2024.

Takstblad Privat 2024

I takstbladet finder du alle priser for private kunder

Takstblad Erhverv 2024

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Spildevand: Den variable takst fastholdes på 2023 niveau, mens de faste bidrag indeksreguleres. Tilslutningsbidrag for spildevand er lovbestemt og er derfor ens over hele landet.

Vand: Både den variable takst og det faste bidrag kommer til at stige. Med de nye takster, opkræves den indtægtsramme, som staten har fastlagt. 

Affald: Affaldstaksterne bliver reguleret på baggrund af affaldsanalyser og en beregningsmodel, som også anvendes af andre kommuner, med henblik på ensretning af metoder. Der er stigninger på nogle takster og fald på andre. 
Blandt andet bliver det billigere for erhverv at køre på genbrugspladsen og det samlede affaldsgebyr for et parcelhus falder en smule. 

Deponi: Taksterne fastholdes på 2023 niveau.

Gældende for private husstande, er der bl.a. følgende takster for 2024

Vi vil gøre det nemt for dig


Vi vil gerne gøre det let for dig at aflevere dit affald, og sørge for at det bliver ved at være en selvfølge, at du kan åbne for hanen eller trække ud i toilettet. 

Affald er en ressource


Affald er ikke bare affald. Det er en ressource og målet er, at alt affald i fremtiden skal genanvendes, så fremtidige generationer ikke løber tør for råstoffer.