Spring over menu

Priser 2023 Tønder Forsyning

Herunder kan du se takster, gebyrer og andre priser der er gældende for 2023. Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 og er gældende fra 1. januar 2023.

Takstblad Privat

I takstbladet finder du alle priser for private kunder

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Taksterne gældende for 2023

Taksterne er generelt steget fra 2022 til 2023 pga. de stigende energipriser og genelle prisstigninger som vi alle er blevet ramt af i sidste halvår af 2022 og som forventes at fortsætte ind i det nye år. 

Gældende for affald: For en typisk parcelhuskunde vil taksten stige fra 4.426 kr./år til 5.095 kr./år inkl. moms i 2023. Svarende til en stigning på 15 %. 
I genbrugsindsamlingsgebyret er der taget hensyn til den nye genbrugsbeholder der køres ud i foråret 2023 og at der fremover er to forskellige genbrugsbeholdere der skal husstandstømmes. 

For en husstand med et forbrug på 100 m3, vil den samlede udgift til drikkevand, inkl. moms og statsafgift være på 3.190 kr., hvilket er en stigning på 214 kr. i forhold til 2022.

For en husstand med et forbrug på 100 m3, vil den samlede udgift til vandafledning inkl. moms være på 5.751 kr., hvilket er en stigning på 309 kr. i forhold til 2022.
 

Nyt gældende for virksomheder fra årsskiftet
Erhvervsvirksomheder kan nu som noget nyt fra 1. januar tilmelde sig indsamlingsordningen for dagrenovation og genbrugsindsamlingen, hvis den producerer affald som i art og mængde svarer til en enkelt husholdning. Taksterne for virksomhederne kan ses i takstladet for erhverv.

Vi vil gøre det nemt for dig


Vi vil gerne gøre det let for dig at aflevere dit affald, og sørge for at det bliver ved at være en selvfølge, at du kan åbne for hanen eller trække ud i toilettet. 

Affald er en ressource


Affald er ikke bare affald. Det er en ressource og målet er, at alt affald i fremtiden skal genanvendes, så fremtidige generationer ikke løber tør for råstoffer.