Priser 2022 Tønder Forsyning

Herunder kan du se takster, gebyrer og andre priser der er gældende for 2022. Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2021 og er gældende fra 1. januar 2022.

Takstblad Privat

I takstbladet finder du alle priser for private kunder

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Udvalgte priser

Herunder er vist udvalgte priser for private kunder med eksempler, gældende for 2021 og 2022

Vandforbrug eksempel

En typisk husstand bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:

  2021 2022
Et målerbidrag afhængig af størrelsen  1.068,00 kr. 1.098,00 kr.

Vandbidrag inkl. statsafgift

afregnes efter forbrugt vand
120 m3 x 18,64 kr. 120 m3 x 18,88 kr.
I alt  3.304,80 kr. 3.354,60 kr.

Affald eksempel

En typisk husstand med en 240 l dagrenovationsbeholder:

  2021 2022  
240 l beholder 1.122 kr. 1.247 kr.  
Genbrugsindsamlingsgebyr 579 kr. 1.128 kr. *
Genbrugspladsgebyr 1.758 kr. 1.951 kr.  
Gebyr for olie og kemikalie 66 kr. 100 kr.  
I alt 3.525 kr. 4.426 kr.  

* Denne takst er steget med 549 kr. fra 2021 til 2022, for at tage hensyn til udvidelsen af kommende genbrugsindsamling.

Vi vil gøre det nemt for dig


Vi vil gerne gøre det let for dig at aflevere dit affald, og sørge for at det bliver ved at være en selvfølge, at du kan åbne for hanen eller trække ud i toilettet. 

Affald er en ressource


Affald er ikke bare affald. Det er en ressource og målet er, at alt affald i fremtiden skal genanvendes, så fremtidige generationer ikke løber tør for råstoffer.