Spørgsmål vedr. affald

Betales der dagrenovation efter vægt?

Nej: Du betaler efter din beholderstørrelse. Derfor er det ligegyldigt hvor meget du kommer i din beholder, så længe låget kan lukkes.

Må mælkekartoner som er skyllet komme i genbrugsbeholderen som pap?

Nej: Mælke-/ juicekartonen er ikke kun lavet af pap, men er en blandingsprodukt af pap, plast og metalfolie.

Må renvaskede kødbakker gå med i genbrugsbeholderen til hårdplast?

Ja: hvis de er gjort 100% rene. Alt rent plast du kan tromme på kan gå til genanvendelse.

Må en gammel gryde komme med som metal?

Ja: bare gryden ikke indeholder madresten men er rengjort.

Må kasseret bestik og knive gå med som metal?

Nej: de skarpe knive kan ødelægge bilen der tømmer genbrugsbeholderen, og til fare ved den efterfølgende sortering. Aflever dem i stedet på genbrugspladsen eller via Miljøkassen pakket godt ind i fx avispapir.

Må vinduesglas gå med som glas?

Nej: det er for farligt og kan ødelægge bilen. Aflever det i stedet på genbrugspladsen.

Hvordan placere jeg min genbrugsbeholder korrekt?

Som udgangspunkt skal alle beholdere køres frem til skel til tømning og med håndtaget ud ad. Du kan se mere om placering af affaldsbeholdere under affald.

Spørgsmål vedr. vand

Der er brud på min stikledning

Opdager du et brud på jordledningen på din egen grund, skal du kontakte en vvs-installatør for at få bruddet repareret. Dette sker for din egen regning. Du har selv ansvaret for, at jordledningen er tæt og vedligeholdes.

Opdager du et brud på stikledningen uden for din grund, skal du kontakte din vandforsyning.

Min stophane virker ikke

Stophanen, som sidder ved skel, tilhører vandværket og må kun åbnes og lukkes af vandværket eller vvs-installatør. Hvis stophanen ikke virker, så kontakt din vandforsyning.

Hvis stophanen, der er placeret ved vandmåler, ikke virker, så kontakt en vvs-installatør. Det er vigtigt, at denne stophane virker, så det er muligt at lukke, når der skal skiftes vandmåler eller andre vandinstallationer.

Min stikledning er blevet gravet over

Er jordledningen på din egen grund blevet gravet over, skal den repareres af en autoriseret vvs-installatør.

Hvis stikledningen uden for skel er blevet gravet over, så kontakt din vandforsyning. Udgifterne til reparation af stikledningen skal betales af den ansvarlige for skaden.

Jeg forstår ikke min regning. Hvor kan jeg finde hjælp?

Du kan finde hjælp til din regning i Kundeportalen.