Spørgsmål vedr. affald

Må mælkekartoner som er skyllet komme i genbrugsbeholderen som pap?

Nej: Mælke-/ juicekartonen er ikke kun lavet af pap, men er en blandingsprodukt af pap, plast og metalfolie.

Må renvaskede kødbakker gå med i genbrugsbeholderen til hårdplast?

Ja: hvis de er gjort 100% rene. Alt rent plast du kan tromme på kan gå til genanvendelse.

Må en gammel gryde komme med som metal?

Ja: bare gryden ikke indeholder madresten men er rengjort.

Må kasseret bestik og knive gå med som metal?

Ja: Rent bestik kan du bortskaffe som metal i din genbrugsbeholder eller i Miljøkassen.

Er det meget skarpe køkkenknive som brødknive, så opfordres du til at aflevere dem på genbrugspladsen eller via Miljøkassen pakket godt ind i fx avispapir.

Må vinduesglas gå med som glas?

Nej: det er for farligt for både dig og skraldemanden ved tømning af  genbrugsbeholderen og det kan også ødelægge bilen. Aflever det i stedet på genbrugspladsen.

Hvordan placerer jeg min genbrugsbeholder korrekt?

Som udgangspunkt skal alle beholdere køres frem til skel til tømning og med håndtaget ud ad. Du kan se mere om placering af affaldsbeholdere under affald.

Jeg har ikke plads til mit affald i genbrugsbeholderen

Har du mere affald til genbrugsbeholderen end der er plads til, så kan du få en beholder mere. Det koster kun et udbringningsbeløb men ellers koster det ikke ekstra om året. Udbringningstaksten kan du se i takstbladet for Private.

Læs mere om valgmulighederne for en ekstra genbrugsbeholder her

Spørgsmål vedr. spildevand

Det lugter fra min kloak

Lugt fra kloakken kan opstå inde i huset fra gulvafløb, håndvaske og toiletter, når vandlåsene på husets installationer suges tomme eller udtørrer, fordi de ikke har været i brug i længere tid. Du kan åbne for vandhanerne og trække ud i toilettet, hælde vand i gulvristen, så vandlåsene fyldes med vand.
Hvis dette ikke hjælper og lugten fortsætter, bør du kontakte et VVS-firma.

Kommer lugten uden for huset?
Kommer lugten fra din skelbrønd eller hovedledning kontaktes Tønder Forsyning.

Hvad gør jeg, hvis kloakken er tilstoppet?

Hvis din kloak ikke virker, kan det være på grund af en forstoppelse i Tønder Forsynings kloakledning eller i din egen private ledning. Tønder Forsyning vedligeholder kun den del af kloakken der er udenfor dit skel. Du skal selv vedligeholde kloakledninger der er indenfor dit skel.

Har du en skelbrønd, kan du se, om forstoppelsen er på din egen grund:
- Er brønden tom, er din egen kloak stoppet. Du skal selv bestille og betale en slamsuger for at få kloakken renset.

- Er skelbrønden stoppet, kan du kontakte Tønder Forsyning. Vi betaler for oprensningen, hvis forstoppelsen skyldes fejl i Forsyningens del af ledningen.

Læs mere om kloakken
 

Risten i vejen er stoppet

Afløbsristen på vejen kan være tilstoppet og skal renses, og det er Kommunens opgave. Hvis risten er dækket af blade og lignende, vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte Tønder Kommune

 

Tilstoppet toilet?

Hvis dit toilet er stoppet, og det ikke hjælper at vente lidt til toiletpapiret er helt opløst, da det kan være nok til, at proppen i toilettet forsvinder, så du kan nøjes med at skylle igen efter et stykke tid. Så kan du prøve at fylde en spand med 10 liter vand og hælde den meget hurtigt ned i toilettet. Gentag evt. et par gange.
Hjælper det heller ikke så brug en svupper, hvis toilettet er helt stoppet.
 
Hvis ingen af ovenstående løsninger virker, bør du ringe efter en vvs-installatør.

Hvordan kan jeg undgå at mit toilet stopper til?

Undgå at bruge toilettet til affald. Det er en rigtig god ide altid at have en skrallespand/pedalspand stående i nærheden af toilettet, til netop alt det affald, der ikke må komme i toilettet.

Du må fx aldrig skylle disse ting ud i toilettet:
Køkkenrulle
Hår fra hårbørsten
Bleer
Bind
Vatpinde
Skumvaskeklude
Engangsklude (uanset hvad der står på emballagen)

Jeg har kloakvand i kælderen

I ekstreme regnhændelser kan kloakvandet stige op i dine afløb, hvis du har kælder under jordhøjden/under stueetagen. 

Så skal du kontakte jeres forsikringsselskab hurtigst muligt. De er jeres rådgivere, og de hjælper jer, uanset hvis ansvar det er.
Som husejer har du selv ansvaret for at sikre, at spildevandet ikke kommer ind i din kælder.
Det er derfor vigtig, at du har styr på, hvad din forsikring dækker, hvis uheldet er ude. Med den rette forsikring kan du få dækket både rengøring og indbo, som har lidt skade – lige som dit forsikringsselskab vil kunne give dig gode råd om, hvad du kan gøre for at sikre dig mod fremtidige oversvømmelser. 

Som forsyningsselskab har Tønder Forsyning ansvaret for alt, hvad der ligger i – eller over – jordhøjde. Det betyder, at vi har ansvaret for at sørge for afledning af spildevand fra stueetagen og op. 

Jeg har set en rotte

Rotter er uønskede og skal bekæmpes, uanset hvor de holder til. Derfor er du som borger forpligtet til at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte – eller hvis du ser tegn på rotter. Du kan gøre det nemt og hurtigt ved at gå ind på kommunens hjemmeside, www.toender.dk, og skrive ”rotter” i søgefeltet.

 

Hvem har ansvaret for kloakken?

Du ejer og har ansvar for den del af kloakrørene, som ligger inde på din egen grund, og Tønder Forsyning ejer resten af det rørsystem, der leder spildevandet fra dig til renseanlægget og helt tilbage til naturen, når det er rent igen.

Som husejer, ejer du også kloakledningen på grunden. Det betyder, at du selv har ansvaret for, at rørene på din grund fungerer og ikke er utætte. Det betyder også, at det er dig, der skal betale ved evt. reparation eller rensning af kloakledningen på din grund. Al vedligeholdelse og reparation af kloak på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Spørgsmål vedr. madaffald og grønne poser

Betales der dagrenovation efter vægt?

Nej: Du betaler efter din beholderstørrelse. Derfor er det ligegyldigt hvor meget du kommer i din beholder, så længe låget kan lukkes.

Madaffald fra fryser

Er din fryser gået i stykker eller har du haft strømsvigt, og står du pludselig med en mængde optøet eller fordærvet mad, kan du komme af med det på følgende måde: 

Om sommeren er det bedst, at det kommer væk hurtigt

  • Kontakt os og bestil en ekstra tømning, ring inden kl. 12, så kommer vi allerede dagen efter
  • Prisen for den ekstra tømning afhænger af beholderens størrelse og følger automatisk med på din næste afregning, se prisen i takstbladet.
  • Fyld madaffaldet i de grønne madaffaldsposer og bind posen godt til og læg poserne i rummet/beholderen til Madaffald.
  • Har du mere fryseaffald end der kan være i rummet til Madaffald, så kom det i en klar plastsæk og fyld den med max 15 kg
  • Du behøver ikke at omemballere fryseaffaldet, hvis det er indpakket i forvejen, bind en grøn madaffaldspose på sækken, så ved skraldemanden at det skal med som madaffald.
  • Bind et kontrolmærke, sammen med den grønne pose, på sækken og stil den ved siden af Beholderen til Madaffald, så tager skraldemanden den med ved tømningen.

Om vinteren er det måske koldt nok til, at affaldet kan vente til næste tømning, og man kan slippe for bestilling af en ekstra tømning.

Er din beholder for lille, eller er du tilknyttet en affaldsø med din dagrenovation, så kontakt kundeservice på 8843 7500, så hjælper vi dig med en løsning. 

Hvad er madaffald?

Madaffald er mad, der er blevet til affald fordi det det er madrester eller er fordærvet/blevet dårligt inden det er blevet spist. Det skal samles i de grønne poser, bind en tæt knude og kommes i din beholder til Madaffald - læs mere om sorteringen af madaffald og restaffald

Grønne poser - hvor?

De grønne madaffaldsposer skal bruges til madaffald og bliver uddelt af Tønder Forsyning. Læs mere om de grønne madaffaldsposer og om hvor du kan få dem.

Hvorfor er poserne ikke af bioplast?

Vi har valgt poser af genanvendt plast af flere årsager:

  • Bioplast bliver ikke nedbrudt i et biogasanlæg, da procestiden er for kort. Derfor vil poserne under alle omstændigheder skulle sorteres fra.
  • Poser af genanvendt plast er sejere i strukturen end bionedbrydelig plast. Det betyder, at anlægget, der sorterer poserne fra, meget lettere kan overholde de skrappe, danske krav til hvor meget plast, der må være i den færdige pulp (madaffaldet, der sendes videre til biogasanlægget). Pulpen holder sig derfor langt under grænseværdierne for bl.a. plast.
  • Erfaringer fra andre kommuner viser desværre, at bioplastposer let revner, så madaffaldet falder ud inden, man når ud i skraldespanden med det.
  • De ny poser er produceret her i Europa af europæisk genanvendt plast. Det nedsætter CO2-udledningen fra transporten væsentligt.

Hvordan placerer jeg min affaldsbeholder korrekt?

Som udgangspunkt skal alle beholdere køres frem til skel til tømning og med håndtaget ud ad. Har du flere affaldsbeholdere til madaffald og/eller restaffald, så skal de alle køres frem til tømning.

Du kan se mere om placering af affaldsbeholdere under affald.

Spørgsmål vedr. vand

Der er brud på min stikledning

Opdager du et brud på jordledningen på din egen grund, skal du kontakte en vvs-installatør for at få bruddet repareret. Dette sker for din egen regning. Du har selv ansvaret for, at jordledningen er tæt og vedligeholdes.

Opdager du et brud på stikledningen uden for din grund, skal du kontakte din vandforsyning.

Min stophane virker ikke

Stophanen, som sidder ved skel, tilhører vandværket og må kun åbnes og lukkes af vandværket eller vvs-installatør. Hvis stophanen ikke virker, så kontakt din vandforsyning.

Hvis stophanen, der er placeret ved vandmåler, ikke virker, så kontakt en vvs-installatør. Det er vigtigt, at denne stophane virker, så det er muligt at lukke, når der skal skiftes vandmåler eller andre vandinstallationer.

Min stikledning er blevet gravet over

Er jordledningen på din egen grund blevet gravet over, skal den repareres af en autoriseret vvs-installatør.

Hvis stikledningen uden for skel er blevet gravet over, så kontakt din vandforsyning. Udgifterne til reparation af stikledningen skal betales af den ansvarlige for skaden.

Jeg forstår ikke min regning. Hvor kan jeg finde hjælp?

Du kan finde hjælp til din regning i Kundeportalen.