Spring over menu

Tømmedatoer

OBS De to genbrugsbeholdere, med okkerfarvet låg og med violet låg, har samme tømmedag, på listen står der Genbrug. Tømningen foregår med to biler, der tømmer hver deres genbrugsbeholder. Indretningen i bilerne passer til beholderne, dvs. bilen der tømmer den okkerfarvede beholder er rumdelt. Bilen der tømmer den violette beholder er ikke rumdelt. 

Tømmedatoer for din adresse

Find datoerne

Brug formularen her til at lave et opslag på en adresse inden for vores forsyningsområde. 

Så kan du se hvornår affaldsbeholderne tømmes.

Oplever du problemer med opslaget så kontakt os.

Listen over dine tømmedatoer kan du printe ved at 'højre klikke' på listen og vælg 'udskriv'.

Ændrede tømmedage

Når din tømmedag lander på en helligdag, bliver den flyttet til en anden dag enten før eller efter.

Se de ændrede tømmedatoer gældende for indeværende år.

Placering af beholder til tømning

  • Beholderen skal være lukket.
  • Beholderen skal stå så hjulene vender udad.
  • Indenfor skel skal beholderen altid stå på fast belægning.
  • Skal stå klar på tømningsdagen inden kl. 6.00.

Sorteringsguiden

Brug vores online Sorteringsguide til nemt at se hvordan du skal sortere.