Tømmedatoer

Tømmedatoer for din adresse

Find datoerne

Brug formularen her til at lave et opslag på en adresse inden for vores forsyningsområde. 

Så kan du se hvornår dagrenovationsbeholder og genbrugsbeholder tømmes.

Oplever du problemer med opslaget så kontakt os.

Listen over dine tømmedatoer kan du printe ved at 'højre klikke' på listen og vælg 'udskriv'.

Ændrede tømmedage

Når din tømmedag lander på en helligdag, bliver den flyttet til en anden dag enten før eller efter.

Se de ændrede tømmedatoer gældende for indeværende år.

Vigtigt

gældende for dagrenovationsbeholderen, og din Mad- og restaffaldsbeholder

Husk at indpakke dagrenovationen i tæt lukkede poser inden du kommer det i affaldsbeholderen. 

Dette er en bøn fra renovatøreren, der tømmer dagrenovation for at minimere smittefaren for skraldemændene. Hermed undgår vi, at de får flyvende affald i hovedet når de tømmer din dagrenovationsbeholder.

Læs mere om hvordan Coronavirusset påvirker Tønder Forsyning

Sorteringsguide

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt.