Tømmedatoer

Tømmedatoer for din adresse

Find datoerne

Brug formularen her til at lave et opslag på en adresse inden for vores forsyningsområde. 

Så kan du se hvornår dagrenovationsbeholder og genbrugsbeholder tømmes.

Står der: null under listen over ugedag, betyder det at tømmedatoen er flyttet pga. en helligdag.

Oplever du problemer med opslaget så kontakt os.

Ændrede tømmedage

Når din tømmedag lander på en helligdag, bliver den flyttet til en anden dag enten før eller efter.

Se de ændrede tømmedatoer gældende for indeværende år.

Sorteringsguide

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt.