Priser 2019 Tønder Forsyning

Herunder kan du se takster, gebyrer og andre priser der er gældende for 2019.

Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 og er gældende fra 1. januar 2019.

Takstblad Privat

I takstbladet finder du alle priser for private kunder

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Takster for 2020

Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019 og er gældende fra 1. januar 2020

Takstblad 2020 - Privatkunder

Takstblad 2020 - Erhvervskunder

Udvalgte priser

Herunder er vist udvalgte priser for private kunder med eksempler.

Vandforbrug eksempel

En typisk husstand bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:

Et målerbidrag afhængig af størrelsen  1.047,00 kr.

Vandbidrag inkl. statsafgift

afregnes efter forbrugt vand
120 m3 x 17,19 kr.
I alt  3.109,80 kr.

Affald eksempel

En typisk husstand med en 240 l dagrenovationsbeholder:

240 l beholder 1.133 kr.
Genbrugsindsamlingsgebyr 568 kr.
Genbrugspladsgebyr 1.479 kr.
Gebyr for olie og kemikalie 63 kr.
I alt 3.243 kr.

Genbrugsbeholder nr. 2 koster kun et udbringningsbeløb på 195 kr.