Spring over menu

Priser 2024 Tønder Forsyning

Herunder kan du se takster, gebyrer og andre priser der er gældende for 2024. Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023 og er gældende fra 1. januar 2024.

Takstblad Privat 2024

I takstbladet finder du alle priser for private kunder

Takstblad Erhverv 2024

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Spildevand: Den variable takst fastholdes på 2023 niveau, mens de faste bidrag indeksreguleres. Tilslutningsbidrag for spildevand er lovbestemt og er derfor ens over hele landet.

Vand: Både den variable takst og det faste bidrag kommer til at stige. Med de nye takster, opkræves den indtægtsramme, som staten har fastlagt. 

Affald: Affaldstaksterne bliver reguleret på baggrund af affaldsanalyser og en beregningsmodel, som også anvendes af andre kommuner, med henblik på ensretning af metoder. Der er stigninger på nogle takster og fald på andre. 
Blandt andet bliver det billigere for erhverv at køre på genbrugspladsen og det samlede affaldsgebyr for et parcelhus falder en smule. 

Deponi: Taksterne fastholdes på 2023 niveau.

Gældende for private husstande, er der bl.a. følgende takster for 2024

Affald


Diagram der viser hvad de indbetalte penge bruges til 

Spildevand


Diagram der viser hvad de indbetalte penge bruges til 

Vand


Diagram der viser hvad de indbetalte penge bruges til