Priser 2020 Tønder Forsyning

Herunder kan du se takster, gebyrer og andre priser der er gældende for 2020.

Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019 og er gældende fra 1. januar 2020.

Takstblad Privat

I takstbladet finder du alle priser for private kunder, opdateret juli 2020

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Udvalgte priser

Herunder er vist udvalgte priser for private kunder med eksempler, gældende for 2020.

Vandforbrug eksempel

En typisk husstand bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:

Et målerbidrag afhængig af størrelsen  1.047,00 kr.

Vandbidrag inkl. statsafgift

afregnes efter forbrugt vand
120 m3 x 18,45 kr.
I alt  3.261,00 kr.

Affald eksempel

En typisk husstand med en 240 l dagrenovationsbeholder:

240 l beholder 1.247 kr.
Genbrugsindsamlingsgebyr 568 kr.
Genbrugspladsgebyr 1.508 kr.
Gebyr for olie og kemikalie 64 kr.
I alt 3.387 kr.

Genbrugsbeholder nr. 2 koster kun et udbringningsbeløb på 199 kr.