Priser 2021 Tønder Forsyning

Herunder kan du se takster, gebyrer og andre priser der er gældende for 2021. Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020 og er gældende fra 1. januar 2021.
Takstbladet er opdateret 2. februar 2021, pga. at fra 1. februar 2021 er vandafgiften til staten steget med 0,19 kr./m3

Takstblad Privat

I takstbladet finder du alle priser for private kunder

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Udvalgte priser

Herunder er vist udvalgte priser for private kunder med eksempler, gældende for 2021.

Vandforbrug eksempel

En typisk husstand bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3:

Et målerbidrag afhængig af størrelsen  1.068,00 kr.

Vandbidrag inkl. statsafgift

afregnes efter forbrugt vand
120 m3 x 18,64 kr.
I alt  3.304,80 kr.

Affald eksempel

En typisk husstand med en 240 l dagrenovationsbeholder:

240 l beholder 1.122 kr.
Genbrugsindsamlingsgebyr 579 kr.
Genbrugspladsgebyr 1.758 kr.
Gebyr for olie og kemikalie 66 kr.
I alt 3.525 kr.

Genbrugsbeholder nr. 2 koster kun et udbringningsbeløb på 203 kr.