Spring over menu

Forretningsområder

Tønder Forsyning leverer ydelser indenfor drikkevand, spildevand og affald i Tønder Kommune.

Drikkevand

Tønder forsyning står for 4 vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til Højer by og omegn, Løgumkloster by og omegn, Tønder by og omegn og Rømø, som forsynes med vand fra vandværket i Skærbæk.
Tønder Forsyning foretager en systematisk kvalitetskontrol med drikkevandet ved at tage vandprøver fra boringer, vandværker og hos forbrugere. En konstant overvågning af vandværkerne og det tilhørende ledningsnet, sikrer en stabil vandlevering af høj kvalitet.
Får du ikke drikkevand fra os, så får du måske drikkevand fra en af de 25 private vandværker i Kommunen.
Læs mere om de forskellige ordninger på de øvrige sider under VAND.

Spildevand

Tønder Forsyning sikre at spildevandet behandles inden det igen bliver udledt i naturen, så der ikke sker miljøforurening. Der er forskellige kloaksystemer i Tønder Kommune. Enten har du din egen tank på din egen grund eller også er du tilkoblet Forsyningens afløbssystem.
Alle ejendomme, der ikke er tilsluttet Forsyningens kloak, er omfattet af Tønder Forsynings tømningsordning. Så har du en ejendom med en hustank som enten er en septik-, bundfældnings- eller samletank, er du med i tømningsordningen, hvor Tønder Forsyning står for tømning af tankene og bortskaffelse af slammet.
Er du tilkoblet Forsyningens afløbssystem, så ledes spildevandet til et af renseanlæggene i Tønder Kommune.
Læs mere om de forskellige ordninger på de øvrige sider under SPILDEVAND.

Affald

Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af alt affald fra de private husholdninger. Der er følgende ordninger:

  • Indsamling af dagrenovation (mad- og restaffald), med 14 dags tømmeinterval.*)
  • Indsamling af genanvendeligt affald, med tømmeinterval hver 4. uge.
  • Miljøkassen, bytteinterval med genbrugsbeholderen eller en bringeordning til en genbrugsplads.

Det affald du ikke får indsamlet ved din ejendom kan du køre til en af de 5 genbrugspladser i Kommunen eller hvis det er haveaffald til en af grenpladserne.
Læs mere om de forskellige ordninger på de øvrige sider under AFFALD

*) Sommerhuse i områderne på Rømø kan der udover den almindelige tømning hver 14. dag vælges:
- ugetømning fra ugen inden påske til ugen efter efterårsferien, og 14. dags tømning resten af året, kaldt Kombi-tømning
- ugetømning hele året 
 

Tønder Vedvarende Energi A/S

Tønder Vedvarende Energi A/S blev stiftet i oktober 2023.  Selskabets formål er at investere i, eje og drive vindmøller, solceller og andre elproducerende anlæg samt evt. aktiviteter inden for energilagring, som er baseret på vedvarende energikilder.

 

 

Vi vil gøre det nemt for dig


Vi vil gerne gøre det let for dig at aflevere dit affald, og sørge for at det bliver ved at være en selvfølge, at du kan åbne for hanen eller trække ud i toilettet. 

Affald er en ressource


Affald er ikke bare affald. Det er en ressource og målet er, at alt affald i fremtiden skal genanvendes, så fremtidige generationer ikke løber tør for råstoffer.