Spring over menu

Affald erhverv

Affald fra virksomheder og institutioner skal sorteres i henhold til de kommunale regulativer, hvor genbrug af affaldet har første prioritet. Det affald, der ikke kan genanvendes, men derimod kan forbrændes, skal tilføres anlæg, der udnytter affaldets energi til elektricitet og varme. Endelig skal affald, der hverken kan genanvendes eller forbrændes, afleveres på et kontrolleret affaldsdeponi.

Billede: Deponi indkørsel

Virksomhedstyper

Vi har forskellige ydelser til forskellige virksomhedstyper.

Modtageranlæg

Deponi, omlastestation mm.

Pay-By-Plate

Kører du ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk din nummerplade. Faktureringen sker månedsvis.

Regulativ

I Erhvervsregulativet gældende for Tønder Kommune kan du læse reglerne for, hvordan du som virksomhed og offentlig eller privat institution skal gøre af dit affald. De ordninger, som kommunen har etableret skal benyttes.