Spring over menu

Brud og skader

Tønder Forsynings ansvar

Tønder Forsyning skal sørge for, at du kan aflede dit spildevand, hvis du er tilsluttet Forsyningens kloak. Vi håndterer spildevandet fra alle husstande i Tønder Kommune men overtager først ansvaret for ledningsnettet udenfor dit skel.

Brud på kloaknettet

Hvis du mener, at dit eget kloaksystem er velfungerende, og det er hos os problemet ligger, så skal du kontakte os. Ligger problemet inde på din egen grund, skal du kontakte en autoriseret kloakmester eller hvis det er en forstoppelse en slamsuger.

Du kan læse mere om dit og vores ansvar for kloakken i betalingsvedtægterne.

Vandspild

Har du haft et vandspild i forbindelse med et brud på en skjult installation, har du mulighed for at få eftergivet vandafledningsbidrag (offentlig kloak) eller spildevandsafgiften (afløb til dræn eller nedsivning).

Læs mere om ansøgning om refusion af vandafledningsbidrag på siden: Refusion ved vandspild

Vidste du...

...at så meget bruger WC-cisterne, der løber:

Så det kun kan ses ved nærmere eftersyn = op til 100 m3 pr. år
Så det kan ses uden brug af hjælpemidler = ca. 200 m3 pr. år
Så der er uro på vandoverfladen = ca. 400 m3 pr. år

Gode råd for husejere, viceværter mv.

På huset

Tagrender skal renses hvert år efter løvfald.

I huset

Vandlåse og gulvafløb skal renses jævnligt. De skal være vandfyldte for at undgå lugt.

Pumper, højvandslukker mv. skal jævnligt tilses og renses, så de altid virker.

I brønden

Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året.
Fedtbrønd/køkkenbrønd skal jævnligt tilses og renses, så den ikke stopper til. Opgravet affald skal bortskaffes med dagrenovationen.
Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.

I naturen

Plant ikke træer eller buske over, eller lige ved siden af kloakken. Rødderne søger vand og kan ødelægge rørene eller stoppe kloakken.
Dæk ikke dæksler til. Det skal være nemt at komme til at rense kloakken.

Reparationer

Hvis dit kloaksystem i jorden skal repareres, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er ikke lovligt selv at udbedre skader på kloakken.