Ordninger

Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af alt affald fra de private husholdninger. Der er følgende ordninger:

  • Indsamling af dagrenovation (mad- og restaffald), todelt beholdere med 14 dags tømmeinterval.
  • Indsamling af genanvendeligt affald, todelt beholdere med tømmeinterval hver 4. uge.
  • Indsamling af storskrald, en ringeordning (ingen indsamling i juli og august måned)
  • Miljøkassen, kan stilles frem sammen med genbrugsbeholderen eller byttes på en genbrugsplads.
  • Batteriordning, på låget af din genbrugsbeholder.

Det affald du ikke får indsamlet ved din ejendom kan du køre til en af de 5 genbrugspladser i Kommunen eller hvis det er haveaffald til en af de 9 døgnåbnede grenpladser.

Affaldsplan 2021-2026

Den 31. marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune affaldsplanen for hele kommunen. Planen udgives kun digitalt og kan læses på Kommunens hjemmeside om Affald og genbrug.

 

Regulativ

Kommunalbestyrelsen udarbejder regler for, hvordan forskellige typer affald skal indsamles, og hvor det skal afleveres.

I reglerne står, hvad du som borger skal gøre af dit affald. De ordninger, som kommunen har besluttet skal benyttes. Dette kan du læse mere om i ’Regulativet for husholdningsaffald’ gældende fra 21. marts 2020.

I regulativet står der: hvem der er omfattet af regulativet og Kommunens ordninger, sortering og bortskaffelse af det affald der naturligt forekommer fra husholdningerne i Tønder Kommune.

2-delt genbrugsbeholder

Materialerne skal være rene og tørre. Samme sortering gælder, hvis du sorterer i en affaldsø.

Tømmes hver 4. uge

I den nye genbrugsbeholder må du komme dit slidte tøj og gamle klude med i avisdelen, dog skal tøjet være samlet i de særlige udleverede poser, der fulgte med beholderen. Nye poser kan du hente på genbrugspladsen, genbrugsbutik 2nd Hand Shop og hos Tønder Forsyning.

Dagrenovation

Dagrenovation skal sorteres til enten madaffald eller til restaffald.
Madaffald skal samles i de uddelte grønne madaffaldsposer. De fleste har en to-delt beholder, men man kan også have to beholdere.

Har man to beholdere, en til madaffald og en til restaffald, så skal begge beholdere køres ud til tømning samme dag, lige som hvis man havde en delt beholder. 

Tømmes hver 2. uge

Læs mere om sorteringen af mad- og restaffald

Samme sortering gælder ikke, hvis du sorterer i en affaldsø.

Genbrugspladser

Her kan du aflevere det, du ikke kan komme i din genbrugs- og dagrenovationsbeholder. Vi modtager også genstande til genbrugsbutikken: 2nd Hand Shop, Tønder.

Grenplads

Se hvor grenpladserne er placeret.

Grenpladserne må kun benyttes til gren- og haveaffald.

Storskrald

Storskrald er større effekter, som du vil bortskaffe som fx: møbler,  græsslåmaskiner, hårde hvidevarer

Du kan enten selv køre dit storskrald til genbrugspladsen eller få det afhentet af storskrald på din adresse. Ordningen koster ikke ekstra.

Miljøkasse

Du kan med fordel bruge Miljøkassen hvis du har farligt affald.

Den fyldte Miljøkasse stilles frem sammen med genbrugsbeholderen til tømning.

Batteriordning

Læg batterier i en pose på låget af din genbrugsbeholder

NYT!

Nu kan du samle dine tømte og rene mad- og drikkekartoner til genanvendelse og aflevere dem på 4 genbrugspladser.

Regler for affaldsbeholderne

Det er vigtigt, at din affaldsbeholder er placeret rigtigt og at låget er lukket på tømningsdagen for at den bliver tømt.

Skraldemanden tømmer mange affaldsbeholdere hver dag, derfor har Arbejdstilsynet opstillet nogle regler der skal sikre et bedre arbejdsmiljø når der tømmes affaldsbeholdere. Følgende skal være opfyldt for at dine affaldsbeholdere bliver tømt:

  • Låget på affaldsbeholderen skal være lukket
  • Beholderen skal stå med hjulene vendt udad så den er lettest muligt at flytte (hjulene må ikke vende ind mod mur/hæk) 

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan du stiller din beholder når den køres frem til skel eller vej. Beholderen skal være let tilgængelig og lige til at vippe så den kan køres til renovationsbilen til tømning. Har du etableret en standplads til dine affaldsbeholdere, så skal beholderne også her placeres så de let kan vippes væk fra muren/læhegn/hækken.

 

For meget affald nu hvor låget skal være lukket

Hvis du ofte har mere affald end der kan være i din dagrenovationsbeholder nu da låget skal være helt lukket. Så bør du bestille en større beholder, du kan vælge mellem flere størrelser. Læs mere på siden ekstra affald.

Hvis du har mere genanvendeligt affald end der kan være i din genbrugsbeholder i dag så kan du vælge at køre ud på genbrugspladsen eller du kan få en genbrugsbeholder mere. Kontakt os så kan vi vejlede dig.

Hvorfor skal låget på affaldsbeholderen være lukket

Husholdningsaffald udgør en særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger. Der kan være risiko for sygdomssmitte på grund af mikroorganismer, det vil sige bakterier, svampe, deres produkter og affaldsstoffer, herunder endotoksiner (giftstoffer, der findes i bakterier).
Mikroorganismer, der findes i varierende mængder i forskellige former for dagrenovation, kan fremkalde sygdomme. Mikroorganismerne kan på grund af den ringe størrelse nå helt ned i lungerne og forårsage luftvejsproblemer som astma, toksisk alveolitis (influenzalignende sygdom), hoste og bronkitis. Det kan give mave- og tarmbesvær (kvalme, diarre og eventuelt opkastninger). Også hudproblemer (eksem), hvis man i lang tid er påvirket af et højt niveau af endotoksiner og støv med svampe og bakterier.
For at minimere den påvirkning skraldemanden udsættes for hver dag, så har Arbejdstilsynet besluttet at låget på affaldsbeholdere skal være helt lukket når beholderen skal tømmes.

Hvorfor er det vigtigt at beholderen står med hjulene udad

Skraldemanden tømmer mange affaldsbeholdere i løbet af en dag, og da tømning af disse kræver et højt fysisk aktivitetsniveau. Bl.a. belastes muskler, sener, led og kredsløb ved løft, træk og skub af beholderne under forhold, der ikke altid er optimale. Dette indebærer risiko for akutte skader og også føre til udvikling af nedslidning.
Når beholderen vender med hjulene udad så kan skraldemanden gå lige til beholderen og vippe den uden først at skulle flytte den. Hvis hjulene vender ind mod en mur, hæk eller andet, så skal beholderen først løftes så langt ud at beholderen er fri til at han komme bag den og derefter vippe den. Det er denne flytning/løft af beholderen der skal undgås.

At-Vejledning D.2.24 Indretning og brug af dagrenovationssystemer

Genbrugsbutik

2nd Hand Shop giver nyt liv til gamle sager og meget mere