Spring over menu

Benchmarking og statistik

Procesbenchmarking er et værktøj som vandselskaberne skal benytte til at sikre kunderne den mest effektive service, og giver vandselskaberne mulighed for at dele viden og erfaringer. Læs hele rapporten: 'Vand i tal 2023' på DANVAs hjemmeside, der efterlever vandsektorlovens krav om procesbenchmarking, og giver en meget nøjagtigt beskrivelse af de generelle nøgletal for de overordnede processer i selskaberne.
 
Tallene for Tønder Forsyning kan ses på listen under Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S