Spring over menu

Stillingsopslag

 

Vi har ingen ledige stillinger lige nu.

Uopfordret ansøgning

Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning på mail til:

ansogning@tonfor.dk
mrk. : uopfordret ansøgning

Politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
Tønder Forsyning A/S samt underliggende selskaber er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Beskrivelse af behandlinger
Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen. Efter rekrutteringsforløbet er afsluttet slettes alle oplysninger fra indkomne ansøgere. 

Formål: Finde den rette kandidat til stillingen
Hvilke oplysninger: Kontaktoplysninger og øvrige oplysninger du giver os
Lovgrundlag: Artikel 6, stk. 1, f
Opbevaring: Oplysningerne opbevares til rekrutteringsforløbet er slut.