Spring over menu

Nye skilte på genbrugspladserne

Alle 5 genbrugspladser vil få de nye skilte efter tur. 

Rest efter sortering

Samtidigt med at der er udviklet nye skilte til genbrugspladserne, er ”brændbart affald” blevet døbt om til ”Rest efter sortering”. Denne overskrift er valgt, fordi det kun er det affald der er tilbage når alt andet er sorteret fra til genanvendelse, der skal til forbrænding.
I løbet af de næste uger vil der på de øvrige pladser også komme et nyt skilt, der passer til de gamle skilteholdere – med teksten: Rest efter sortering. 

Herunder kan du se en oversigt over de nye piktogrammer og deres betydning. Oversigten kan du vælge at printe, som hjælp til at forstå skiltene og sorteringen.

skiltene billede
skiltene

De nye skilte ved containerne indeholder 3 informationer: et nummer, et piktogram og et underskilt med eksempler på affaldstyper der skal i en anden container.

Piktogrammerne

Hvorfra kommer farverne og piktogrammerne

Det fælles piktogramsystem består af en række symboler og farver, der bruges i forbindelse med affaldssorteringen. Systemet er udviklet af Brancheforeningen Cirkulær (hed før Dansk Affaldsforening), KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med designbureauet futu. Systemet skal gøre det lettere for alle at sortere affald. 

Formålet er, at vi i fremtiden vil møde det samme piktogram for en given type affald, ligegyldigt hvor vi skal af med det:

  • Hjemme i boligen i én kommune
  • På arbejdet i en anden kommune
  • I sommerhuset i en tredje kommune
  • På genbrugspladserne
  • I det offentlige rum og til events og arrangementer

Emballagen og sortering
Mange producenter bruger allerede i dag piktogrammerne på deres produkter og emballager til at guide forbrugerne til god affaldssortering.