Spring over menu

Tønder Forsyning indgår frivillige aftaler med lodsejere om kompensation for rådighedsindskrænkning ved vandindvindingsboringer i Tønder Forsynings område. Aftalerne offentliggøres efterhånden som de indgås.

Følgende aftaler er indgået:

Dato for underskrift: 21. december 2022
Areal: 2,7 ha
Aftale om dyrkningsrestriktioner


Dato for underskrift: 16. december 2022
Areal: 2,3 ha
Aftale om dyrkningsrestriktioner 


Dato for underskrift: 24. november 2022
Areal: 0,8 ha
Aftale om køb af areal


Dato for underskrift: 5. december 2014
Areal: 202 ha
Aftale om dyrkningsrestriktioner

BNBO står for boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er defineret som fagligt og administrativt udpegede nærområder til boringer til almene vandforsyninger, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand.

Formålet med rådighedsindskrænkningen er at sikre, at der ikke sker erhvervsmæssig anvendelse, håndtering eller opbevaring af pesticider i deklarationsarealet. 


Læs mere om regler for BNBO

Vejledning vedrører den målrettede beskyttelse af grundvandet i BNBO, som er et led i arbejdet for at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Link til Miljøstyrelsen 

Retsinformation, Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Link til Retsinformation