Refusion ved vandspild

Har du haft brud på din vandinstallation, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt førend der kan ydes refusion:

  • Bruddet på din vandinstallation skal være skjult
  • Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør
  • Vandet må ikke være tilløbet kloakken
  • Bruddet må ikke kunne tillægges forbrugeren som forsætlig eller groft uagtsom, og der skal være ydet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet
  • Der ydes kun refusion for samme årsag én gang
  • Der ydes kun refusion for indeværende forbrugsår
  • Der ydes kun refusion for ejendomme der anvendes til boligformål 
  • Der er en selvrisiko på 100 m³ på vandafledning og 300 m³ på vand, som skal betales ud over det årlige forbrug

Alle henvendelser vedr. refusion som følge af brud/lækage i skjulte installationer skal foretages hurtigst muligt til Tønder Forsyning A/S. Der ydes kun refusion efter skriftlig ansøgning. Begge skemaer skal være udfyldt af henholdsvis dig og din VVS-installatør.

Hvis betingelserne er opfyldte, kan der ansøges om refusion i forbindelse med brud/lækage. 

Billede: Vandspild

Skema 1 til dig

Udfyld ansøgningsskemaet om refusion af vandafledningsbidrag.

Download skemaet på din PC, udfyld det og sende det via e-mail til:
mail@toender-forsyning.dk

eller printe skemaet og send det med posten til:

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

Skema 2 til VVS-installatør

For at være berettiget til refusion skal du dokumentere, at skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret VVS-installatør. Få din VVS-installatør til at udfylde dette skema 2.

Det udfyldte skema kan du skanne og sende via e-mail til:
mail@toender-forsyning.dk

eller send det med posten til:

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4
6261 Bredebro