Spring over menu

Refusion ved vandspild

Har du haft brud på din vandinstallation, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt førend der kan ydes refusion:

  • Bruddet på din vandinstallation skal være skjult
  • Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør
  • Vandet må ikke være tilløbet kloakken
  • Bruddet må ikke kunne tillægges forbrugeren som forsætlig eller groft uagtsom, og der skal være ydet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet
  • Der ydes kun refusion for samme årsag én gang
  • Der ydes kun refusion for indeværende forbrugsår
  • Der ydes kun refusion for ejendomme der anvendes til boligformål 
  • Der er en selvrisiko på 300 m³ på vand, som skal betales ud over det årlige forbrug

Hvis betingelserne er opfyldte, kan der ansøges om refusion i forbindelse med brud/lækage. 

Billede: Vandspild

Skema

Ansøgningsskemaet om refusion ved vandspild, der skal udfyldes og sendes til Tønder Forsyning.

Det udfyldte skema kan du skanne og sende via e-mail til:
info@tonfor.dk

eller send det med posten til: 

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

Vigtigt

Alle henvendelser vedrørende refusion som følge af brud/lækage i skjulte installationer skal foretages hurtigst muligt til Tønder Forsyning A/S.

Kun private forbrugere kan ansøge om refusion.

Der ydes kun refusion efter skriftlig ansøgning med det udfyldte skema af både dig som ansøger og din autoriseret VVS-installatør, der har udbedret skaden.

Der er en selvrisiko på 300 m³ på vandafgift.