Spring over menu

Sommerhuse og affald - Rømø

Informationsmaterialer til sommerhusgæster

Har du et sommerhus der lejes ud, så er der her noget informationsmateriale, der kan forklare dine gæster, hvordan de kan komme af med deres affald.

Der er udarbejdet flere foldere, sorteringsvejledninger og en plakat, hvor teksterne er skrevet på dansk, tysk og engelsk. Vi anbefaler at du printer folderen og opbevarer den i dit sommerhus til læsning for dine gæster. Der er fire foldere, tre gældende for sommerhuse på Rømø. 

Billed af beholder

Kromose på Rømø

Rømø og Kromose sommerhus- område med 3 affaldsøer til Restaffald, Madaffald og genbrug.

Opdateret 02.04.2020

Rømø

Informationfolder til Rømø og sommerhusområder med affaldsøer kun til det genanvendelige affald, og en delt/to beholdere til Madaffald og Restaffald.

Opdateret 7.4.2020

Lakolk på Rømø

Rømø og Lakolk sommerhus- område med 4 affaldsøer til dagrenovation og genbrug langs med vejen i Lakolk.

Opdateret 8.1.2015

Sorteringsvejledning

Sorteringsplakat til ophængning i sommerhuse der skal sortere dagrenovation i Madaffald og Restaffald.

Hent den tysk og engelske version (pdf)

Hent den danske version (pdf)

Sorteringsplakat

Hent en sorteringsplakat for de genanvendelige materialer til at ligge i sommerhuset.

Undgå ild i beholderen

Husk: Asken skal være både kold og våd.

De nedgravede beholdere på vores affaldsøer er dyre at udskifte. Brand i en beholder er derfor både til gene for alle øvrige brugere, da de skal bortskaffe deres affald ved den næste affaldsø, og er et dyrt bekendtskab.

Er du tilknyttet en affaldsø, er det derfor vigtigt, du er helt sikker på, at asken er både kold og våd inden du kommer det i en plastpose, og derefter i beholderen til dagrenovation/restaffald.

God idé: Askespand

En anden løsning kan også være at samle asken i en metalspand og efterfølgende køre det på genbrugspladsen samlet i en klar lukket plastpose

Sommerhus tømninger

Sommerhuse i områderne på Rømø kan der udover den almindelige tømning hver 14. dag vælges:

  • ugetømning fra ugen inden påske til ugen efter efterårsferien, og 14. dags tømning resten af året, kaldt Kombi-tømning
  • ugetømning hele året 


Taksterne for hhv. Kombi-tømning, ugetømning og 14. dags tømning kan ses i takstbladet.

Sortering-leksikon

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt.