Tømmedatoer

Find tømmedatoerne for din affaldsbeholdere.

Sortering-leksikon

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt.

Bummelum, pis og papir

Det er faktisk lige præcis de tre ting, du må komme i dit lokum.

Sorteringsguiden

Brug vores online Sorteringsguide til nemt at se hvordan du skal sortere.

Miljøkassen

Vi tager din fyldte miljøkasse med, når vi tømmer genbrugsbeholderen. Miljøkassen skal stilles ud sammen med genbrugsbeholderen enten på låget eller ved siden af. Så stiller vi en tom kasse til dig.  

Batterier

Læg batterier i en klar plastpose på låget af din genbrugsbeholder

Skåret ud i pap

Husk at skil pap og plastik ad. Det er gode ressourcer og kan genanvendes flere gange.

NYT!

Nu kan du samle dine tømte og rene mad- og drikkekartoner til genanvendelse og aflevere dem på 4 genbrugspladser.

Husk kun klare sække

På genbrugspladsen er der kun adgang med affald i klare sække eller i åbne kasser. Kommer du med affald i sorte sække bliver du afvist og må køre hjem igen med dit affald. Dette gælder også haveaffald.

Husk kun klare sække

Ofte stillede spørgsmål

En FAQ med spørgsmål som vi ofte modtager om affald, vand og spildevand.

Mad- og Restaffaldsbeholder 

Få hjælp til sortering og tips til hvad der er madaffald. Se en video om hvad der sker med madaffaldet.

Storskrald 

- med tanke om at øge mængderne til direkte genbrug

Hvis du har større effekter til direkte genbrug, kan du ringe og få det afhentet, eller du kan selv køre det til en genbrugsplads.