Spring over menu

Risleengen i Bredebro

Risle-engen ved Harresvej i Bredebro, skal forsinke og rense regnvand fra den del af Bredebro, som er blevet kloaksepareret.

Formålet med risleengen er at rense og forsinke tag- og overfladevand, inden det ledes ud i Brede Å eller nedsiver i arealet. I sommerhalvåret hvor vandstanden er lav i Brede Å, vil der ikke stå vand i risleengen, så der er plads til vand fra de skybrud, der typisk kommer i sommerperioden.

Den høje vold/tange som er midt i bassinet, har den funktion at den beskytter en vigtig gasledningen, som ville have kostet 1 mill kroner at omlægge. Der hvor jordvolden er brudt er gasledningen beskyttet med en betonplade, så vandet kan løbe forbi.

I dag er risleengen vokset flot til med forskellige planter og man kan ikke se at det er et teknisk anlæg. 

billede 1

Risleengen set fra begge ender, november 2018

billede 2