Spring over menu

Klagevejledning

 

Du har følgende klagemuligheder, hvis du mener, at vi har behandlet dig forkert.

Du er altid meget velkommen til at kontakte vores Kundeservice. Her vil vi forsøge at udrede problematikken.

Kundeservice træffes på tlf. 8843 7500 eller via mail: info@tonfor.dk

 

Der kan i enkelte tilfælde opstå sager, hvor vi ikke er helt enige. Her har du følgende muligheder: 

Kontakt kundeservice

Tønder Forsyning A/S
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Tlf.: 88 43 75 00

info@tonfor.dk


Telefon- og ekspeditionstid:

Mandag til torsdag kl. 8 – 12 kl. 13.30 – 15
Fredag kl. 8 – 13  

Vand og spildevand

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen vedrørende vand og spildevand for:

Nævnenes Hus
Tolboden 2
8800 Viborg

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold (Gebyret for mediation tilbagebetales ikke).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere herom på https://kpo.naevneneshus.dk

Link til forbrugerklagelovens kapitel 5 om mægling.
 

 

Affald

Som affaldskunde kan du kontakte Tønder Kommune, hvis der er afgørelser, som du ikke er tilfreds med. Tønder Kommune er nemlig myndigheden også for Tønder Forsyning. Det betyder, at de behandler og afgør mulige uoverensstemmelser.

Du kan klage ved at kontakte Tønder Kommune via tlf. 7492 9292, https://toender.dk/