Spring over menu

Vand

Rent drikkevand skal være en ren selvfølge. Sådan har det været i årtier i Danmark, og sådan arbejder vi i Tønder Forsyning uafbrudt på, at det skal blive ved med at være.

Tønder Forsyning står for 4 vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til Højer by og omegn, Løgumkloster by og omegn, Tønder by og omegn, og Rømø som forsynes med vand fra vandværket i Skærbæk.

Forsyningsområde

Tønder Forsyning står for 4 vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til Højer by og omegn, Løgumkloster by og omegn, Tønder by og omegn, og Rømø som forsynes med vand fra vandværket i Skærbæk.

Se forsyningskort i detaljer (PDF)

Øvrige vandværker

Tønder Forsyning forsyner ikke hele kommunen med vand. Kontakt Tønder Kommune for at få information om de private vandværker.

Læs mere om Vand på Kommunens hjemmeside

Kort der viser forsyningsområde for vand i Tønder kommune

Vandværker

Vandværker i 2023

Husstande

Årlig vandmængde

Tønder vandværk 

4601

991.000 m3

Højer vandværk

871

97.000 m3

Løgumkloster vandværk

2030

342.000 m3

Rømø vand fra Skærbæk vandværk 

2135

250.000 m3

Samlet 

9637

1.680.000 m3

Tønder Forsyning er ISO 22000 certificeret

ISO 22000 er en international standard for et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, og med dette vil Tønder Forsyning vise at vi behandler vand som en fødevare og med samme respekt for styring af leveringssikkerhed og kvalitet som hvis det var en hvilken som helst anden fødevare.

Med ISO 22000 certificeringen har vi et værktøj til at identificere og styre de risicier, der altid er forbundet med at producere drikkevand og dermed er der en høj stabilitet i driften og forsyningssikkerheden bliver helt i top.

Regulativer

Regulativet for Tønder Forsynings vandforsyningsanlæg, beskriver de regler og love, som gælder for vandforsyningen og forbrugerne, gældende fra 1. januar 2018:

Læs regulativet her

Eventuelle klager vedr. regulativet skal sendes til Tønder Kommune.

Klage

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen vedrørende vand og spildevand for:

Nævnenes Hus
Tolboden 2
8800 Viborg

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold (Gebyret for mediation tilbagebetales ikke).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere herom på https://kpo.naevneneshus.dk

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.

Ofte stillede spørgsmål

En FAQ med spørgsmål som vi ofte modtager om affald, vand og spildevand.