Spring over menu

Vandmåler

De fleste der får vand fra Tønder Forsyning har nu en elektronisk vandmåler. Vandmåleren er installeret med en sender så Tønder Forsyning selv kan stå for aflæsningen.

Kundeportalen kan du følge med i dit vandforbrug. Opdaterer du din kontaktoplysninger så vil du være tilsluttet vores AlarmService og er der tegn på brud i dine egne vandinstallationer, så vil du modtage en sms.

Kontrol af vandmålere

Staten har fastsat regler om, at vandmålere skal kontrolleres for, om de måler nøjagtigt nok. Når vandmålere er ældre end 9 år vil der blive udtaget et vis antal vandmålere til kontrol. Hvis kontrollen viser, at målerne er nøjagtige nok, kan vi fortsætte med at bruge dem i yderligere en årrække. Hvis kontrollen viser, at de ikke er nøjagtige nok, så skal vandmålerne udskiftes. Tønder Forsyning udfører og betaler målerudskiftningen, da Forsyningen ejer måleren.

Tønder Forsyning har opbygget et kontrolsystem til overvågning af alle opsatte vandmålere (forbrugsmålere). Kontrolsystemet kan læses i følgende manual:

Kamstrup, der er leverandør af vandmålerne, udsendte i december 2014 en pressemeddelelse: 'Tønder Forsyning forbedrer servicen med fjernaflæsning'.

Vidste du...

at en dryppende vandhane kan koste dig op til 500,- kr. om året.

Bummelum, pis og papir

Det er faktisk lige præcis de tre ting, du må komme i dit lokum.