Vandets kvalitet og hårdhed

Vandkvalitet

Tønder Forsyning foretager en systematisk kvalitetskontrol af drikkevandet ved at tage vandprøver fra boringer, vandværker, fra ledningsnettet og hos forbrugere. En konstant overvågning af vandværkerne og det tilhørende ledningsnet, sikrer en stabil vandforsyning af høj kvalitet.

Kvalitetskontrollen gennemføres efter Miljøministeriets retningslinjer og foretages af et godkendt laboratorium.

Vand indeholder forskellige stoffer. Du kan af oversigten nedenfor se resultater og kvalitetskrav fra de analyser og målinger, der i henhold til lovgivningen er udført i de 3 foregående år:

Se analyseresultater for 2019 
Se analyseresultater for 2018 
Se analyseresultater for 2017 

Analyseresultaterne fra vandværkerne i 2020

 

Tønder

Højer

Løgumkloster

Rømø*

Maks.
grænse-
værdi

Enhed

Hårdhed, total

14,8

11,3

10,1

10

5-30

°dH

Nitrat

0,40

0,27

2,1

0,90

50

mg/l

Jern

0,01

0,03

0,01

0,016

0,2

mg/l

Mangan

<0,001

<0,001

<0,001

<0,002

0,05

mg/l

Klorid

36

58

46

53

250

mg/l

PH

7,5

7,4

7,9

7,9

7,0-8,5

 

*) Analyse fra Skærbæk vandværk

Overskridelser i 2020

Der har i 2020 ikke været nogen overskridelser af kravene til vandkvaliteten.

Vandets hårdhed

Hårdhedsgraden afhænger af, hvilket vandværk du tilhører og er et mål for, hvor meget kalk der er i vandet.

Vandets hårdhed i de enkelte områder er:

Tønder Vandværk – Hårdhed 14,8 °dH
Højer vandværk - Hårdhed 11,3 °dH
Løgumkloster vandværk - Hårdhed 10,1 °dH
Rømø/Skærbæk vandværk – Hårdhed 9,2 °dH

Vandets hårdhed er den allervigtigste faktor for hvordan vaskemidlet skal doseres.

Hårdhedsgraden °dH er udtryk for, hvor mange milligram (mg) kalk, der er i en liter vand. F.eks. betyder 100 °dH, at der er 100 mg kalk pr. liter.

Hårdhedsgraden har betydning for tilsætningen af vaskemidler. De fleste vaskemidler har doseringsvejledning på emballagen og på flere vaske- og opvaskemaskiner kan hårdheden indstilles. Afkalkningsmiddel kan eventuelt tilsættes for at nedsætte forbruget af vaskemidlet.

En høj hårdhed betyder, at vandet har et højt kalk- og mineralindhold. Det ses for eksempel ved disse symptomer:

  • Der skal bruges mere sæbe til vask
  • Kaffemaskiner og kogekedler skal afkalkes ofte
  • Glas og vinduer kan blive stribede efter vask
  • Der dannes belægninger i håndvaske og badekar

Hårdhedsskala for vand

Hårdhedsgrad (°dH)

Betegnelse

0 - 4

Meget blødt

4 - 8

Blødt

8 - 12

Middelhårdt

12 - 18

Temmelig hårdt

18 - 30

Hårdt

Over 30

Meget hårdt

Vidste du...

at en dryppende vandhane kan koste dig op til 500,- kr. om året.

Bummelum, pis og papir

Det er faktisk lige præcis de tre ting, du må komme i dit lokum.