AlarmService

AlarmService SMS sendes til en kunde, hvis der er tegn på brud i kundens egne vandinstallationer.

ALARM: Brud. Din vandmåler 00000000 viser at du har et brud på Dingade 44. Tjek om du har noget der står og løber. Kan du ikke finde årsagen, bør du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab og får råd om at stoppe bruddet.

Har du modtaget en sms, hvor der står, at du har en lækage eller et brud?

Hvorfor sender vi en sms?

Du får vand fra Tønder Forsyning. Din fjernaflæste måler er koblet til et it-system, der registrerer store ændringer i dit vandforbrug.

Hvis din vandmåler ikke står stille, hverken når du sover eller er på arbejde, så har du med stor sandsynlighed en lækage. En stor stigning i vandforbruget over halv time, indikerer et brud, og så modtager du en alarm på sms.

AlarmServicen skal ses som en ekstra service og kan ikke er erstatte din egenkontrol af dit vandforbrug og vandinstallationer.

Billede AlarmService

Spørgsmål og svar

Læs mere herunder hvor du kan finde spørgsmål og svar

Hvorfor får jeg en SMS med ALARM?

Du kan modtage to forskellige advarsler via vores alarmservice.

Den ene er ved brud, og den anden er ved lækage.

Brud: Du får en sms med en advarsel, hvis du har et vandforbrug på 1290 liter på en halv time. Har du netop brugt store mængder vand, for eksempel ved at fylde et badebassin, vil det også udløse en alarm.

Lækage: Du får en besked om lækage, hvis din vandmåler ikke har stået stille i 24 timer.

Hvad gør jeg, hvis jeg har brud?

Har du et brud, er det vigtig, at du kontakter dit forsikringsselskab eller vvs-installatør med det samme.

Utætte og ødelagte vandrør, kan være skyld i store skader, og kan koste dig mange penge.

Skaderne kan opstå på grund af ældning, forkert konstruktion eller frost. Så hold godt øje med dine vandrør.

Læs mere om rørskader og brud her

Hvad gør jeg, hvis jeg har lækage?

Har du en lækage, skal du kontakte din vvs-installatør og lade ham finde årsagen.

Utætte og ødelagte vandrør, kan være skyld i store skader, og kan koste dig mange penge.

Skaderne kan opstå på grund af ældning, forkert konstruktion eller frost. Så hold godt øje med dine vandrør.

Læs mere om rørskader og brud

Hvad gør jeg, hvis jeg får en SMS med ALARM?

Der står tydeligt i den besked du modtager, hvad du skal gøre.

Må jeg selv lukke for stophanen, hvis jeg har en lækage eller brud?

Ja. Kender du din stophanens placering, må du meget gerne lukke for vandtilførslen.

Hvordan lukker jeg for min stophane?

Du skal bruge en T-nøgle eller evt. et topnøglesæt, hvis du skal lukke for din stophane. Ved du ikke, hvor din stophane er placeret så kontakt os, og så vejleder vi dig.

Åben for lemmen i din stophane og drej på ventilen. Bemærk der skal drejes flere omgange inden stophanen er lukket.

En T-nøgle kan købes på Håndværkervej 4, 6261 Bredebro.

Er jeg tilmeldt AlarmService?

Hvis du modtager vand fra Tønder Forsyning, så har du en fjernaflæst måler. 

Men du er først tilmeldt AlarmServicen, hvis vi har dit mobilnummer eller din mailadresse. Via Kundeportalen skal du opdatere dine oplysninger og sætte et flueben at der ønskes advisering: ’Kundeportalen’, ’Mine oplysninger’ ’Beskedservice’ 

Du kan logge på kundeportalen her.

Hvordan tilpasser jeg min alarm?

Du kan vælge om du vil have besked fra AlarmService på mail eller på sms eller begge dele. 
Man kan ikke selv bestemme hvornår, den skal give alarm det er forudkodet i måleren og alarmsystemet.

Du kan logge på kundeportalen her.

Hvordan framelder jeg AlarmService?

Har du ikke lyst til at modtage en advarsel, hvis du har et brud eller en lækage, kan du afmelde alarmservice inde på kundeportalen

Hvis man afmelder alarmservice, så gælder det for alle målere/ejendomme. Man kan ikke afmelde på enkeltadresser, hvis samme kundenr. er tilknyttet flere adresser.

Hvordan opdaterer jeg mine kontaktoplysninger?

Fremover skal du opdatere dine kontaktoplysninger inde på Kundeportalen

Det er vigtigt at man opdaterer både de almindelige kontaktoplysninger, som er det første man møder, når man logger ind på Kundeportalen (her der er kun plads til et mobilnummer og en mailadresse), og dernæst oplysningerne til Beskedservice, som man finder ved at holde musen over menupunktet ”Mine oplysninger” og vælge beskedservice. Der kan tilmeldes flere numre og mailadresser i ’Beskedservice’.

SMS-Service

SMS udsendes til berørte vandkunder, hvis der er forstyrrelser i vandforsyningen.

SERVICE: Der er brud på vandforsyningen i Dingade i Tønder. Vi forventer at det er afviklet i løbet af 2 timer...

Tønder Forsyning tilbyder sms-service. Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opståede situationer som fx ved større vandbrud, hvor der vil ske forstyrrelser i vandforsyningen, eller ved forurening af drikkevandet.

Som udgangspunkt er alle mobiltelefoner automatisk tilmeldt - med mindre du har et taletidsnummer, hemmeligt nummer eller et erhvervsmobilnummer. I så fald skal du manuelt tilmelde dig i boksen nederst. Du kan godt tilmelde flere numre på samme adresse.

Til- og afmelding

Du kan her tilmelde eller afmelde en adresse ved at udfylde nedenstående felter:

  • Tilmelde flere mobiltelefoner.
  • Tilmelde en e-mail adresse.
  • Afmelde mobiltelefonnumrer og/eller e-mail adresser.

Er jeg tilmeldt AlarmService?

Hvis du modtager vand fra Tønder Forsyning, så har du en fjernaflæst måler. 

Men du er først tilmeldt AlarmServicen, hvis vi har dit mobilnummer eller din mailadresse. Via Kundeportalen skal du opdatere dine oplysninger og sætte et flueben at der ønskes advisering: ’Kundeportalen’, ’Mine oplysninger’ ’Beskedservice’ 

Du kan logge på kundeportalen her. 

Det er vigtigt at man opdaterer både de almindelige kontaktoplysninger, som er det første man møder, når man logger ind på Kundeportalen (her der er kun plads til et mobilnummer og en mailadresse), og dernæst oplysningerne til Beskedservice, hvor der kan tilmeldes flere numre og mailadresser der så vil modtage en besked i AlarmService.