Spring over menu

Eternitplader

Siden er opdateret den 02.01.2024

Max 5 plader på genbrugsplads

Er du privatperson eller virksomhed må du max aflevere 5 eternitplader per dag.

Vil du aflevere mere end 5 plader skal du benytte en godkendt transportør.

Eternit på deponi

Registrerede transportører kan aflevere eternit på Tønder Deponi.

Er du transportør/vognmand kan du læse mere her:

Eternittagplader er meget støvende affald og kan indeholde asbest. Dette har betydning for arbejdsmiljøet. For at minimere støvproblemet for både kunder og personale, er der en mængdebegrænsning gældende for alle på genbrugspladserne.

Genbrugspladser - max 5 eternitplader pr. dag

  • Kun bortskaffes 5 stk. eller 90 kg. eternitplader pr. dag pr. kunde.
  • Kunder med mængder over de 5 plader/90 kg. bliver afvist.
  • Der modtages kun eternitplader, der passer ned i de opstillede Big-bags.
  • Større eternitplader modtages kun på Løgumkloster Genbrugsplads.
  • Gælder for alle kunder på genbrugspladsen (private og erhverv).

De opstillede Big-bags på genbrugspladserne passer til eternittagplader i størrelserne B5, B6, B7, B9, B12.

Store eternittagplader

Ved eternittagplader, der er for store til at komme i de opstillede Big-bags på genbrugspladserne i Tønder, Skærbæk, Hølleskov/Toftlund og Rømø, kan kun afleveres på Løgumkloster Genbrugsplads.

Ved nedtagning af tag i større mængde

Hvis du som håndværker eller husejer skal i gang med at nedtage et helt eternittag – så skal pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi i nogle special konstruerede Big-bags - Tønder Forsynings egne Big-bags.

Big-bags: 
De antal Big-bags du skal bruge, kan du købe ved Administrationen, Håndværkervej 4, 6261 Bredebro. 
Pris pr. stk. ekskl. moms 84 kr.
Pris pr. stk. inkl. moms 105 kr.

Transport: 
Som håndværker eller privat person kan du ikke selv køre dem til Tønder Deponi som er modtageanlægget. Transporten skal foregå via en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på Deponiet.

Undgå knækkede tagplader

Forsøg at undgå at knække eller knuse eternittagpladerne ved nedtagningen og transporten. Dette er med til at reducere støvproblemet for dig og os. Det er også en god ide at bruge åndedrætsmaske, både ved nedtagningen og ved ilægningen af eternittagpladerne i Big Bagsene. Støvet der opstår uanset om det er med eller uden asbest er sundhedsskadeligt at indånde.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes

Du skal som bygherre anmelde dit bygge- og anlægsaffald til Tønder Kommune senest to uger, før du går i gang med et projekt, som f.eks. nedrivning, renovering, tilbygning og nybyggeri. Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet.

Krav til arbejde med asbest

Asbest er kun farligt, når det indtages (indåndes). Når man nedriver, reparerer eller vedligeholder asbestholdigt materiale, er der risiko for at blive udsat for asbestholdigt støv. Kravene i bekendtgørelser og vejledninger har til formål at begrænse støvudvikling og indånding mest muligt.