Spring over menu

Byg en plads til dine beholdere

Med en plads til affaldsbeholderne ved vejen slipper du for at køre beholderne frem, når de skal tømmes – og trille dem på plads bagefter.

Her har vi samlet den nødvendige information, hvis du vil lave en fast standplads ved skel.

Placering af pladsen

Inden du bygger en plads til dine beholdere, skal du være opmærksom på, at der nogle regler, som skal overholdes:

  • Standpladsen skal placeres ved skel på egen grund, så skraldemanden nemt kan komme til den.
  • Belægningen under affaldsbeholderne skal være jævn og kørefast som f.eks. fliser, asfalt eller beton.
  • Adgangsvejen skal minimum være 1 meter bred, så beholderne nemt kan køres ud og ind.
  • Beholderen skal stå med hjulene vendt udad, så den er lettest muligt at flytte (hjulene må ikke vende ind mod mur/hæk).

Afskærmning

Du kan også bygge en afskærmning omkring standpladsen. Ikke alene er det pænere – den giver også læ for vinden, så beholderne ikke risikerer at vælte.

Størrelsen på standplads

Vil du i gang med at lave en fast standplads til dine affaldsbeholdere, så er det en god ide at tage med i beregningen, at der kommer en genbrugsbeholder mere næste år.

Standard-løsningen for en husstand vil derefter være 3 beholdere á 240 liter. En sådan løsning er illustreret her ved siden.

Har du ikke standdardløsningen med en delt 240 liters beholder til Mad- Rest, men har to beholdere, som fx en 140 liters til madaffald og en 240 liters til restafald, så skal du bruge målene på disse størrelser. 

På hver side af beholderne skal der være en afstand på minimum 10 cm, så beholderne nemt kan køres ud og ind på standpladsen.

Sætter du tag over beholderne, skal frihøjden være minimum 2,2 meter. Det samme gælder for hængende grene fra træer og buske.

Standplads med affaldsbeholdere - mål set i perspektiv

Størrelse på beholdere

Beholder Bredde Højde Dybde
140 liter 480 mm 1040 mm 555 mm
240 liter 580 mm 1045 mm 740 mm

Mindre afvigelser i forhold til mål kan forekomme.

Den 140 liters er kun til madaffald.

Standplads med affaldsbeholdere - mål set ovenfra

Tænd et lys for skraldemanden

Når det er mørkt så er det tid til at tænke på lys til skraldemanden.

Er du tilmeldt hente/bringe ordningen, skal du huske at sørge for, at hele skraldemandens adgangsvej til din beholder er oplyst.

Husk også at salte, når nattefrosten sætter ind, så skraldemanden kan stå fast.