Spring over menu

Vandforbrug og sparetips

Hold øje med dit forbrug. Vandmåleren bliver brugt til at beregne vandforbrug og/eller afledning af spildevand.

Vi opfordrer forbrugerne til at aflæse deres vandmåler hver uge- eller månedligt. Erfaringer viser, at forbruget falder, når man holder øje med sit vandforbrug. Samtidig kan man nemmere opdage små afvigelser, som kan skyldes lækage eller øget forbrug.

Får du vand fra Tønder Forsyning, kan du også holde øje med vandforbruget på Kundeportalen

Vidste du...

...at så meget bruger WC-cisterne, der løber:

Så det kun kan ses ved nærmere eftersyn = op til 100 m3 pr. år
Så det kan ses uden brug af hjælpemidler = ca. 200 m3 pr. år
Så der er uro på vandoverfladen = ca. 400 m3 pr. år

Gennemsnitlig vandforbrug

Hvor meget vand den enkelte person bruger varierer meget, men vi bruger ca. 80-150 liter pr. person hver dag, svarende til 30-55 m3 pr. år. Per person fordeles forbruget således:

- Personlig hygiejne: 

ca. 39 liter pr. døgn

- Toiletskyl:

ca. 28 liter pr. døgn

- Tøjvask: 

ca. 14 liter pr. døgn

- Opvask/rengøring: 

ca. 16 liter pr. døgn

- Mad/drikke: 

ca. 10 liter pr. døgn

- Øvrigt:  

ca. 8 liter pr døgn

 

Forbruget er meget afhængigt af, hvor mange personer der bor i husstanden.

Jo flere personer der bor i husstanden, jo mindre er vandforbruget pr. person. Det hænger sammen med, at det er lettere at fylde vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, når der er flere brugere, og rengøringen er typisk den samme, uanset om der bor en eller flere personer i husstanden.

Vandforbruget er selvfølgelig også meget afhængig af, hvor meget der fokuseres på vandforbrug i husstanden.

Sparetips

Her er gode råd, der vil hjælpe dig til at spare på vandet, og dermed på en af naturens resurser

 • Installer perlatorer (luftblandere) på vandhanerne. Det er nemt, billigt og effektivt.
 • Tag brusebad i stedet for karbad. Sørg for, at der er installeret en sparebruser og luk for vandet, når du sæber dig ind. I brusebadet bruger du kun ca. 30-35 liter. Karbadet tager nemt 100-200 liter.
 • Et blandingsbatteri med termostat sikrer, at den ønskede temperatur på badevandet opnås hurtigt og med minimalt vandspild.
 • Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op. En gang tøjvask bruger ca. 25 liter vand - uanset om maskinen er fyldt eller ej. Jo færre gange du vasker, jo mere vand sparer du.
 • Undersøg vand- og elforbruget, når du anskaffer ny vaske- og opvaskemaskine.
 • Brug spand og børste når du vasker bil. Vandslangen poster drikkevand ned i afløbet.
 • Undlad at bruge rindende vand til opvask, rengøring af grønsager, optøning af frostvarer.
 • Skræl kartofler i en balje med vand. Ikke under den rindende hane.
 • Opbevar en kande koldt vand i køleskabet. Så slipper du for at lade hanen løbe, mens vandet bliver koldt.
 • Luk for vandet når du børster tænder.
 • Vand blomsterne i haven med en vandkande i stedet for med haveslangen.
 • Vand blomster med regnvand, når det er muligt.
 • Hvis du vil vande, så gør det om aftenen, så er der mindre fordampning.
 • Vask bilen i en vaskehal.

Fakta

En voksen bruger 40-50 kubikmeter vand om året til fx madlavning, bad, vask og toiletskyl mm.

Aflæs dit vandforbrug hver uge og få viden om familiens forbrug af vand. På den måde opdager du hurtigt lækager som utætte rør og vandhaner.

Tjek for vandbrud ved at lukke for alle vandhaner, og se efter om vandmålerens tæller står stille. Bevæger tælleren sig, er der utætheder i systemet.

Bilvask

Vask bilen i en vaskehal – og ikke i din indkørsel. Vasker du bilen i indkørslen bruger du let op til 200 liter rent drikkevand, og vasker du bil hver 14. dag så bliver det til mange liter vand på et år.

Foruden at du sparer på vandet, så er der også en miljøgevinst når bilen vaskes i en vaskehal. Her er der monteret filtre, der afleder olierester mv. fra, før vandet lander i kloakken, og dernæst genanvender mange bilvaskeanlæg en stor del af vandet, så der kun bruges 20 liter vand pr. bilvask.

Dyre dråber

Et toilet der løber, kan nemt koste over 1.000 kr. om året, så der er også penge at spare. Derfor er det en god ide at holde øje med utætte haner og løbende cisterner osv.

En ny fejltype er dukket op i et stigende antal på grund af defekte sikkerhedsventiler på elektriske vandvarmere oftest i sommerhuse. Hvis disse ventiler ikke lukker helt tæt og hvis afløbet fra ventilen ikke er synlig, så kan der uhindret løbe mange m3 vand igennem. Det kan betyde en ekstra stor regning til husejeren på mange tusinde kroner.