Spring over menu

Ordensregler på genbrugspladserne

For at afleveringen af dit affald kan ske så nemt, hurtigt og behageligt for dig selv, de øvrige besøgende og pladspersonalet, skal du følge nogle enkle regler.

Herunder kan du se ordensreglerne. Reglerne handler både om adgang, om aflevering af affaldet og at klunsning er forbudt.

Ved overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre sanktioner fra Tønder Forsyning i form af advarsel, bortvisning eller karantæne. Overtrædelser kan også blive politianmeldt.

Ordensreglement for brug af og ophold på genbrugspladserne

1.  Adgang til genbrugspladserne

1.1   Private kunder med permanent eller midlertidigt ophold i Tønder Kommune har adgang til at benytte genbrugspladserne.
 
1.2 Erhvervskunder tilmeldt erhvervsordningen har mod betaling adgang til at benytte genbrugspladserne.
 
1.3 Private kunder må ikke aflevere affald i erhvervsbiler, med mindre kunden kan sandsynliggøre, at der er tale om privat affald fra privatboligen.
 
1.4 Kun køretøjer under 3.500 kg + evt. trailer har adgang.
 

2.  Ophold på genbrugspladserne

2.1   

Færdselslovens regler gælder også på pladsen.

2.2

Kunderne har pligt til at optræde hensynsfuldt over for såvel pladsmedarbejdere som pladsens øvrige kunder.
 
2.3 Parkér bilen så hensigtsmæssigt som muligt under aflæsning.
2.4 Motoren skal stoppes under aflæsning.
2.5 Børn må ikke lege på pladsen.
 
2.6 Det er ikke tilladt at færdes på pladsen uden relevant ærinde.
 
2.7 Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen i længere tid end nødvendigt.
 

3.  Sortering og aflevering af affald

3.1     Affald må ikke aflæsses uden for porten.
 
3.2 Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladsen.
 
3.3 Kunderne skal selv sortere affaldet og placere det i de opstillede containere i overensstemmelse med skiltning og anvisning fra personalet.
 
3.4 Personalets instrukser om sortering og placering af affaldet skal følges.
 
3.5 Det er kunden selv, der skal rydde op efter sig ved spild.
 

4.  Andre bestemmelser

4.1  Det er ikke tilladt at klunse eller fjerne diverse genstande fra pladsen.

 

 

Politidirektøren i Esbjerg har godkendt reglementet 
den 25. februar 2015.