Spring over menu

EAN-nummer

Tønder Forsyning A/S modtager kun elektroniske fakturaer.
 

Navn/ afdeling:

EAN:

CVR:

Tønder Vand A/S

5790001792831

32065759

Tønder Spildevand A/S

5790001792848

32065767

Tønder Affald A/S

5790001792855

32065783

Tønder Deponi A/S

5790001792862

32065791

Tønder Service A/S

5790001792824

32065805

Tønder Vedvarende Energi A/S 5790002776892 44395495

Generelt om elektronisk fakturering

Regninger til alle offentlige, herunder Tønder Forsyning, skal sendes elektronisk med angivelse af modtagerens EAN-nummer.

Et EAN-nummer er et unikt nummer, der identificerer en offentlig myndighed. En regning uden EAN-nummer svarer til et brev uden adresse. Derfor kommer regningen ikke frem til modtageren, hvis der ikke står et EAN-nummer på den.

Er du i tvivl om, hvilket nummer der skal bruges, er du velkommen til at kontakte os.