Spring over menu

EAN-nummer

Tønder Forsyning A/S modtager kun elektroniske fakturaer.
 

Navn/ afdeling:

EAN:

CVR:

Tønder Vand

5790001792831

32065759

Tønder Spildevand

5790001792848

32065767

Tønder Affald

5790001792855

32065783

Tønder Deponi

5790001792862

32065791

Tønder Service

5790001792824

32065805

Generelt om elektronisk fakturering

Regninger til alle offentlige, herunder Tønder Forsyning, skal sendes elektronisk med angivelse af modtagerens EAN-nummer.

Et EAN-nummer er et unikt nummer, der identificerer en offentlig myndighed. En regning uden EAN-nummer svarer til et brev uden adresse. Derfor kommer regningen ikke frem til modtageren, hvis der ikke står et EAN-nummer på den.

Er du i tvivl om, hvilket nummer der skal bruges, er du velkommen til at kontakte os.