Spring over menu

Miljøkassen - til farligt affald

Miljøkassen skal anvendes til indsamling af farligt affald, og vil gøre det nemmere for dig at sortere og aflevere dit affald korrekt. 
Ordningen er indført for at sikre og øge frasorteringen af farligt affald. Farligt affald kaldes også problemaffald, fordi det kan give store problemer for miljøet, hvis det ikke behandles rigtigt. Nogle typer farligt affald kan sive ned i undergrunden og forurene grundvandet, andre typer kræver forbrænding på specialanlæg, så luften ikke forurenes.

Brug posen og hold kassen ren

Miljøkassen indeholder en foringspose og en batterikasse. Plastposen skal bruges til at fore miljøkassen, inden du fylder noget i kassen. ​Emballage med flydende affald skal være tæt lukket og stå med åbningen opad.

Opbevar kassen indenfor eller i garagen, så den ikke bliver beskidt, så slipper vi for at skulle vaske den, og skraldemanden kan så lettere se, hvilke miljøkasser der er fulde og skal byttes til en tom. 

Foringsposen skal foldes ned i miljøkassen inden du stiller den frem til bytning sammen med genbrugsbeholderne.

Foringsposen skal foldes ned i miljøkassen inden du stiller den frem til bytning sammen med genbrugsbeholderne.

fold posen

Afhentning - stil den ud sammen med genbrugsbeholderne

Når miljøkassen er fuld er der følgende muligheder for at få den byttet til en tom:

Husstande med egen genbrugsbeholdere:
Når kassen er fuld, kan man bytte den til en tom ved at sætte den ud til genbrugsbeholderne på tømmedagen.

Flerfamilieejendomme med fælles genbrugsbeholdere: 
Lejerne sætter deres fulde kasse ud til bytte ved de fælles genbrugsbeholdere på tømmedagen.

Boligforeninger med egen affaldsø:
Her skal man kontakte viceværten for at få byttet miljøkassen – eller benytte de fælles miljøkasser, som viceværten tager sig af.

Tønder Midtbys husstande tilknyttet affaldsø:
Kan ringe til os, så sørger vi for at bytte miljøkasserne. 

NB også muligt for alle at få den fyldte miljøkasse byttet på genbrugspladsen i åbningstiden.

Vi tager hånd om det farlige affald

Alle de indsamlede miljøkasser samles på en genbrusplads, hvor kassernes indhold bliver håndsorteret af vores personale. Personalet er uddannet til at sortere og pakke det farlige affald inden, det sendes videre til et godkendt modtageanlæg til den videre miljøbehandling. Herunder kan du læse hvad der sker med det indsamlede farlige affald.

Olie- og kemikalier

Olie- og kemikalieaffald sorteres i over 30 forskellige typer, som pakkes i tromler og sendes til videre forarbejdning.
Noget affald kan behandles, så det er muligt at genanvende ressourcerne i affaldet. Andet affald skal efterfølgende brændes på særlige forbrændingsanlæg, der sikrer at der ikke sker miljøforurening i forbindelse med forbrændingen.

Lyskilder

Lyskilder som lavenergipærer indeholder giftige kviksølvdampe, som kan opsamles og genanvendes. Op til 98% af materialerne i en lavenergipære kan genanvendes.

Elektronik affald

Elektronik og elektronisk affald sorteres for sig og sendes videre til genanvendelse. Dette affald indeholder blandt andet sjældne metaller, som kan genindvindes og bruges i nye apparater.

Batterier

Batterierne sendes til et behandlingsanlæg, der sorterer dem og sikrer genanvendelse. Fx kan 79% af materialerne i Nikkel-Cadmium batterierne genanvendes. Batterier indeholder blandt andet flere tungmetaller, som kan udvikle giftig røg, hvis de brændes af sammen med fx restaffaldet. Ved at frasortere dem sikres vigtige råstoffer til genanvendelse og miljøet skånes.

Et eksempel på den sorteringsguide som er klistret på låget af en genbrugsbeholder

Sorteringsvejledningen på låget af miljøkassen

Ingen kanyler i den røde kasse

Har du brug for at komme af med brugte kanyler, er det vigtigt, at du anskaffer dig en særlig kanyleboks til dem. Kanylebokse kan købes på apoteket eller fås gratis på genbrugspladsen.

Kanyler er nemlig højrisikoaffald, der kan indeholde både sygdomsbakterier og medicinrester, og derfor kan vi ikke risikere, at vores medarbejdere stikker sig på dem.

Når kanyleboksen er fuld, kan du enten aflevere den på apoteket eller køre på genbrugspladsen med den. Kanyleboksen må IKKE lægges i den røde miljøkasse.

Ingen kanyler i den røde kasse

Medicin skal afleveres på apoteket

Har du medicinrester eller medicin du ikke kan/må benytte mere, så bør du aflevere det på et apotek. Du kan også aflevere det på genbrugspladsen som farligt affald  

Skal bortskaffes via:

 • Apoteket
 • Genbrugspladsen


Må ikke kommes i Miljøkassen

Sorteringsguiden

Brug vores online Sorteringsguide til nemt at se hvordan du skal sortere.

Fakta om Miljøkassen

 • Ordningen blev obligatorisk den 1. januar 2022
 • Miljøkassen blev uddelt til enfamiliehuse med egen genbrugsbeholder fra slut januar og frem til sommerferien 
 • I andet halvår blev den uddelt til flerfamiliehuse (ejendomme med fælles affaldsløsninger) og sommerhuse
 • Når kassen er fuld, kan du enten
  - stille den ud sammen med genbrugsbeholderen, så bliver den byttet med en tom
  - bytte den på genbrugspladsen
 • Sorteringsvejledningen er på låget, så du helt præcist ved hvad du må komme i Miljøkassen: fx spraydåser, kemikaliedunke, malingrester og gift, elektronik skrot, lavenergipærer og batterier 
 • En lille batteriopsamlingskasse vil følge med kassen. 
 • Kassens mål er længde: 37 cm, Bredden er 26,5 cm og højden er 27,5 cm.