Spring over menu

Høring af standard køberetsaftale

Høringsperioden er afsluttet.

Høringsbrev

Tønder Vedvarende Energi A/S holder offentlig høring vedrørende udkast til køberetsaftale

Tønder Vedvarende Energi A/S er etableret med henblik på at investere i, eje og drive Vedvarende energianlæg (VE-anlæg) med hjemmel i Elforsyningslovens § 4. 

Med henblik på at etablere en køberet for Tønder Vedvarende Energi A/S, har selskabet i dialog med en række kommende VE-opstillere udarbejdet et udkast til en standard køberetsaftale, som skal sikre en veldefineret køberet for andele i VE-anlæggene.

Køberetsaftalen fastlægger også en køberet for privatpersoner, organisationer og virksomheder med lokal forankring. 

Tidligere har der gennem lovgivning været fastlagt en køberetsordning, men denne ordning er ophævet. Derfor skal standardaftalen anses som værende et tilbud til opstillerne, som de kan tilslutte sig. 
 
Formålet med standardaftalen er at give opstillerne mulighed for at indgå en aftale, som er ensartet og transparent, om hvordan de andele, de ønsker at udbyde til lokalt medejerskab, skal udbydes. Dette vil være til gavn for både opstillerne, borgere og virksomheder i Tønder Kommune, såvel som Tønder Vedvarende Energi A/S.

Dette udkast er i offentlig høring i perioden 30. april 2024 - 21. maj 2024, hvor alle, som har interesse for det, har mulighed for at kommentere på udkastet.

Høringssvar skal fremsendes på TVE@tonfor.dk og været modtaget senest tirsdag den 21. maj 2024, Kl. 10.00. 
Alle svar skal være med navn og adresse.

På baggrund af de indkomne høringssvar, beslutter bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S ordlyden af den endelige standardaftale. De indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på www.tonfor.dk. 

Udkastet til aftalen om køberet og bilag kan læses på www.tonfor.dk/T-Vedvarende-energi fra den 30. april 2024