Spring over menu

Høring af standard køberetsaftale - høringsperioden er afsluttet

Høringsperioden er afsluttet.

Publiceret den 30. april 2024 kl. 1.00

Følgende ’standard køberetsaftale’ med bilag er i offentlig høring i perioden 30. april 2024 – 21. maj 2024:

Supplerende information 
Notat vedrørende udkast til køberetsaftale mellem opstillere af VE-anlæg i Tønder Kommune og Tønder Vedvarende Energi A/S

Høringsfristen er den 21. maj 2024 kl. 10.00


Høringssvar skal sendes til TVE@tonfor.dk

Alle høringssvar skal forsynes med navn og adresse.

Høringssvarene vil blive offentliggjort her på siden og være tilgængelig i 2 måneder.

Tønder Vedvarende Energi A/S vil opbevare svarene i 5 år, hvorefter de vil blive slettet.