Spring over menu

Affald - hvad bruges pengene til

lagkage vand

Forklaring:

Diagrammet ovenfor viser hvad dine penge går til, for hver 100 kr. du betaler til Vand.

For at gøre det lettere og mere gennemsigtigt for jer, har vi inkluderet momsen samt udspecificeret fordelingen af vores driftsomkostninger.

Som det fremgår i lagkagen ovenfor, går ca. 17 kr. ud af 100 kr. til anlægsinvesteringer.

Anlægsinvesteringer omfatter bl.a. nye investeringer samt reinvesteringer i vandledningsnet, vandværker, pumper og boringer i Tønder Kommune.

Disse investeringer er nødvendige for at opretholde en fortsat høj forsyningssikkerhed af rent drikkevand.

Datagrundlag: Diagrammet tager udgangspunkt i en treårig gennemsnitsbetragtning fra 2021-2023 og skal derfor kun ses som et estimat.

Læs mere om Vand

Tønder Forsyning står for 4 vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til

Højer by og omegn,
Løgumkloster by og omegn,
Tønder by og omegn, og
Rømø som forsynes med vand fra vandværket i Skærbæk.