Spring over menu

Affald - hvad bruges pengene til

lagkage affald

Forklaring:

Diagrammet ovenfor viser hvad dine penge går til, for hver 100 kr. du betaler til affald.

For at gøre det lettere og mere gennemsigtigt, har vi inkluderet momsen samt udspecificeret fordelingen af vores driftsomkostninger.

Som det fremgår i lagkagen ovenfor, går ca. 10 kr. ud af 100 kr. til anlægsinvesteringer.

Anlægsinvesteringer omfatter bl.a. nye investeringer samt reinvesteringer i genbrugspladser, genbrugsafdeling, beholdere og affaldsøer i Tønder Kommune.

Disse investeringer er nødvendige for at opretholde høj driftssikkerhed samt sikre en effektiv og miljørigtig håndtering af affald.

Datagrundlag: Diagrammet tager udgangspunkt i året 2023 og skal derfor kun ses som et estimat.

 

Læs mere om Affald

Tønder Forsyning står for driften
af 5 genbrugspladser og
9 grenpladser

Husstandsindsamling og behandling, bortskaffelse af
madaffald
restaffald
genanvendeligt affald
farligt affald