Spring over menu

Spildevand - hvad bruges pengene til

lagkage spildevand

Forklaring:

Diagrammet ovenfor viser hvad dine penge går til, for hver 100 kr. du betaler til Spildevand.

For at gøre det lettere og mere gennemsigtigt for jer, har vi inkluderet momsen samt udspecificeret fordelingen af vores driftsomkostninger.

Som det fremgår i lagkagen ovenfor, går ca. 50 kr. ud af 100 kr. til anlægsinvesteringer.
Anlægsinvesteringer omfatter bl.a. nye investeringer samt reinvesteringer i Renseanlæg, Pumpestationer og Ledningsnet i Tønder Kommune.

Disse investeringer er nødvendige for at opretholde høj driftssikkerhed samt sikre en miljørigtig håndtering af spildevand. 

Datagrundlag: Diagrammet tager udgangspunkt i en treårig gennemsnitsbetragtning fra 2021-2023 og skal derfor kun ses som et estimat.

Spildevand

Tønder Forsyning står for driften og vedligeholdelsen af:
17 renseanlæg
830 km kloakledninger (ekskl. stikledninger) med tilhørende regnvands- og spildevandsbassiner
450 pumpestationer
16 spildevandsbassiner
26 regnvandsbassiner
1 risleeng