Spring over menu

Anbefaling om kogning af vand er nu ophørt i hele Løgumkloster

19. april 2024 kl. 9.30

Resultaterne fra de seneste vandprøver fra Lemmosevej er kommet, og vi er glade for at meddele, at vandet nu er sikkert at drikke i HELE Løgumkloster! 
 
Hermed er kogeanbefalingen ophævet for alle husstande, herunder også Lemmosevej. Det betyder, at det nu igen er sikkert at drikke vandet direkte fra hanen i alle områder.
 
Vores folk har arbejdet hårdt for at minimere generne. Vi vil gerne takke de berørte husstande for jeres forståelse under denne periode.
 
Kogeanbefalingen er nu afsluttet for alle områder, og vandkvaliteten er blevet bekræftet som sikker.
 

17. april 2024 kl. 20.45 
Resultaterne fra de vandprøver der blev udtaget i går tirsdag, er nu kommet. Vandet er nu rent og kan drikkes i det meste af Løgumkloster, undtagen de husstande der er på Lemmosevej. Alle husstande der er er fritaget kogeanbefalingen og de berørte husstande på Lemmosevej har fået direkte besked via SMS.

Kogeanbefalingen er dermed afsluttet for alle undtagen Lemmosevej. Vandrørene på Lemmosevej bliver skyllet igen i morgen, og der bliver udtaget nye vandprøver om formiddagen. Resultaterne af disse prøver forventer vi at modtage fredag. 
 

Der er kommet nogle spørgsmål på Facebook om forløbet, som er besvaret herunder

Årsagen til forurening af drikkevandet er sket i forbindelse med vores ledningsarbejde, hvor der ved omkobling fra gamle udtjente rør til nye rør, formentligt er kommet dråber af grundvand fra udgravningen og ind i røret. Det er sket på det tidspunkt hvor rørene er skåret over og er åbne i enderne før omkoblingen. Grundvandet kan indeholde bakterier fra jorden og fra utætte kloakledninger, der typisk er tæt på eller i nærheden af udgravningen til vandledningerne. Efter omkoblingen på Ringgade/Vænget i Løgumkloster valgte vi for en sikkerheds skyld at få udtaget vandprøver, fordi ledningsarbejdet havde været udfordret af usædvanlig meget grundvand i udgravningen ved omkoblingen.

For at få en bakteriologisk forurening ud af vandledningssystemet er udskylning den eneste mulighed. Det foregår ved at vi åbner for skyllehaner og brandhydranter for på den måde at få så meget rent vand fra vandværket pumpet ud i ledningsnettet og fortrænge det forurenet vand ud. Det er mange kubikmeter vand der skal bruges ved en skylning og vandværket skal kunne nå at følge med og producere og pumpe det ud. Samtidig skal vi kunne opretholde et fornuftigt tryk i ledningsnettet. Efter udskylning af ledningsnettet skal der efterfølgende udtages vandprøver til analyse. Viser det sig, at vandet stadigvæk er forurenet med uønskede bakterier, gentages arbejdet med udskylning og nye vandprøver udtages og analyseres indtil vandet er rent og fri for de uønskede bakterier. 

Det tager tid at få udtaget vandprøver og analyseret på laboratoriet. Når en vandprøve er udtaget fra ledningsnettet, skal den frem til laboratoriet, hvor analysen starter. Når der er tale om analyse for E.coli og coliforme bakterier skal vandprøven tilsættes et substrat, der indeholder nogle bestemte næringsstoffer, som kun disse bakterier kan nedbryde, når disse inkuberes ved 37°C. Efter ca. 18 timer kan antallet af bakterier opgøres. Grænseværdien for Coliforme bakterier i drikkevand er på 20/100 ml. og for E. coli er den <1/100 ml. Det betyder, at der ikke må være en eneste E. Coli i drikkevandet. 

I Løgumkloster blev der i første omgang udtaget 2 vandprøver, hvor der blev påvist henholdsvis 1 E. Coli i begge prøver. Efterfølgende blev der udtaget 6 vandprøver ude på ledningsnettet, hvor der blev påvist 1 til 5 E. Coli i prøverne. De efterfølgende analyser viste, at udskylning virkede og antallet af prøver med E. Coli faldt. De sidste vandanalyser udtaget 16. april viser, at der nu hverken er coliforme eller E. coli i drikkevandet i prøverne - undtagen på den prøve der er taget på Lemmosevej, her er der påvist 1 E. Coli og der anbefales derfor fortsat kogeanbefaling for de 13 husstande der er på Lemmosevej.

17. april 2024 kl. 8 
Resultaterne fra de vandprøver, der blev udtaget i mandags, er nu kommet med en god nyhed – alle vandprøver overholder grænseværdierne. 
Der blev igen i går, tirsdag udtaget vandprøver og resultaterne forventes modtaget senere i dag.
Vi fortsætter med kogeanbefaling i hele det berørte område, indtil vi har modtaget resultatet fra de sidste vandprøver. Dette er for at være helt sikker på at drikkevandet fortsat overholder alle grænseværdier. 
 

16. april 2024 kl 15
Resultaterne fra de vandprøver, der blev udtaget i går mandag, forventes først modtaget sent i aften eller natten til onsdag. Onsdag formiddag bliver der meldt nyt ud.
 

15. april 2024 kl 12
Der er i dag, mandag udtaget nye vandprøver, efter at rørene igen blev skyllet i går, og resultaterne af disse prøver modtager vi i morgen tirsdag. Så først tirsdag kan vi melde noget nyt.
 

14. april 2024 kl 10.15
Der anbefales stadigvæk kogeanbefaling i hele det berørte område.
De nyeste prøver viser, at der stadigvæk nogle steder er overskridelser af grænseværdierne.
Der skylles igen i dag, søndag – og udtages igen nye vandprøver i morgen.
Der meldes nyt ud i morgen.
 

13. april 2024 kl 10 
Desværre viser de seneste prøver, at vandet stadig ikke opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder. Derfor fortsætter vi med at anbefale, at de berørte husstande koger vandet, før det indtages eller bruges til madlavning. 
Vi overvåger situationen tæt, og resultaterne af de nye drikkevandsprøver forventes at være tilgængelige mandag formiddag. Vi vil give yderligere information, så snart de er tilgængelige.
 

11. april 2024

Embedslægen og Tønder Forsyning informerer om påvist vandforurening nord for Omfartsvej og Bredebrovej i Løgumkloster. En vandprøve fra ledningsnettet viser tilstedeværelsen af E.coli-bakterier, hvilket potentielt udgør en risiko for forurening af drikkevandet i området. Derfor anbefales det, at beboere i de 460 ejendomme i det pågældende område koger vandet, før det indtages eller anvendes til madlavning.

Beboere kan på Tønder Forsynings hjemmeside www.tonfor.dk tjekke, om deres bolig er omfattet af forureningen. Der findes også svar på centrale spørgsmål omkring forureningen på hjemmesiden. Desuden vil alle husstande i det berørte område blive informeret direkte via SMS.

John Pies Christiansen, Chef for Vand & Spildevand i Tønder Forsyning, udtaler: "Vi har identificeret årsagen til forureningen og er i gang med at skylle ledningsnettet. Nye vandprøver vil blive taget, og resultatet vil afgøre, om kogeanbefalingen kan ophæves. Vi holder borgerne og medierne løbende opdaterede om situationen."

Embedslægen anbefaler, at beboere i det berørte område tager forholdsreglerne: "Det anbefales at koge vandet i to minutter, før det indtages eller bruges til madlavning. Vandet kan dog fortsat bruges til aktiviteter såsom tøjvask og madlavning, hvor det koges."

Yderligere information kan fås ved at kontakte John Pies Christiansen, Chef for Vand & Spildevand i Tønder Forsyning på telefon 51179105 eller via e-mail på jpc@tonfor.dk. Embedslægeinstitutionen kan kontaktes på telefon 7222 7970 eller alternativt 70220269, samt via e-mail på midt@sst.dk.

Kort over berørte områder

Kort1
Kort 2

Vandforurening – kog vandet før du drikker det!

Der er risiko for, at drikkevandet i dit område er forurenet. Det betyder, at vi anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning.

To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 1-2 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100 grader.

Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet

Der er kun en meget lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det.

Hvornår må vandet drikkes igen?

Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt. Den 13/4/2024 forventer vi resultatet af en række nye prøver, som vil vise, om kogeanbefalingen kan ophæves.

Beskyt dig selv mod sygdom - anbefalinger fra embedslægen:

• Madlavning: Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i stedet afkølet, kogt vand. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti el. lignende, da bakterierne dør efter kort tids kogning.

• Opvask: Undgå at bruge opvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op i kogt vand.

• Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke må drikke vand under badning. Vask hænder, som du plejer – før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand. Brug afkølet, kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser.

• Tøjvask/vask: Du må godt bruge vandet til tøjvask og til rengøring.

Spørgsmål og svar ved vandforurening

Hvilke områder er ramt af forurening?

 • Område Nord for Omfartsvej og Bredebrovej i Løgumkloster

Hvad kan vandet bruges til?

 • Personlig hygiejne:
  • Tandbørstning skal ske med kogt vand
  • Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad. Vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.
  • Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kogt vand.
 • Madlavning:
  • Vandet må ikke drikkes - kog vandet først.
  • Vandet kan sagtens bruges til kogning af kartofler m.m., for bakterierne dør ved kort tids kogning.
  • Vandet må ikke bruges til skylning af salat og andre grønsager, der spises rå. Hertil skal der bruges kogt vand.
 • Opvask:
  • Undgå at bruge opvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op i kogt vand.
 • Tøjvask:
  • Vandet kan anvendes til tøjvask.
 • Rengøring:
  • Vandet kan bruges til rengøring.

Hvor lang tid skal vandet koge?

 • Vandet skal koge i to minutter.

Kan jeg koge vandet i en elkedel?

 • Ja, men du skal koge vandet op to gange med 1-2 minutters mellemrum.

Må jeg bruge kaffemaskine?

 • Nej, du skal ikke bruge kaffemaskine. Ved brug af kaffemaskine opnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100 grader.

Må jeg drikke varme drikke fra automater?

 • Nej.

Vandet i disse automater bliver ikke opvarmet tilstrækkeligt længe og ved tilstrækkeligt høje temperaturer til at bakterier bliver slået ihjel.

Kan jeg bruge vandet til at bage med?

 • Ja, det kan du godt.

Franskbrød, rundstykker, boller osv. opvarmes iflg. embedslægen tilstrækkeligt i ovnen til at dræbe bakterier.

Må jeg bruge vandet til at vande urtehave?

 • Ja, det må du gerne.

Salat og andre grønsager, der spises rå, skal dog skylles med kogt vand inden de spises.

Må husdyr drikke vandet?

 • Ja.

Kan jeg hente rent vand et sted?

 • Nej, den bedste løsning er at koge vandet, så derfor vil der ikke blive opstillet tankvogne.

Hvilke symptomer kan forureningen give?

 • Der er kun en meget lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det.
 • Har man mistanke om noget, skal man kontakte sin egen læge. Embedslægen har ikke modtaget henvendelse fra personer, der har haft symptomer.

Hvornår kan jeg drikke vandet igen?

 • Det kan vi desværre ikke sige. Vi udtager dagligt vandprøver på ledningsnettet for at følge forureningens udvikling og for at få forureningskilden indkredset. Følg med på her på hjemmesiden, www.tonfor.dk/

Hvor lang tid kan det kogte vand holde sig i køleskabet?

 • Hvis den flaske, som vandet er hældt i, ellers er ren, bør vandet kunne holde sig uendelig lang tid.

Nu er flasken imidlertid ikke steril og den bliver åbnet og lukket gentagne gange, hvilket betyder, at der kan tilføres bakterier fra omgivelserne. Det betyder, at den reelle holdbarhed er nedsat, men 1-2 uger bør det kogte vand kunne holde sig

Hvor kan jeg følge sagens udvikling?

 • Denne hjemmeside www.tonfor.dk/ vil hele tiden indeholde de seneste oplysninger i sagen.
 • De berørte husstande får SMS varsel når kogningsanvisningerne bliver ophævet.

Kan jeg få erstatning for at skulle koge vandet?

 • Som kunde hos Tønder Forsyning A/S kan du naturligvis forvente, at du får leveret rent drikkevand. Men ifølge regulativet § 6.4 må ”enhver kunde, uden at have krav på erstatning tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forbigående forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt”.

Vi yder derfor ikke erstatning til forbrugere, der er nødt til at koge vandet.