AFFALD

Privat >>      Erhverv >>

 

 

 

 

 

 

DRIKKEVAND >>

 

 

 

 

 

 

 

SPILDEVAND >>

 

 

Genbrugspladser og åbningstider.
Læs mere om forsøgsordning på    
Rømø genbrugsplads 24-7.

Alarm SMS sendes, hvis der er tegn
på brud i kundens egne vandinstalla-
tioner. Læs mere om AlarmService.

Får du vand fra os, så kan du nu købe
et vanddisplay. Med farvede ikoner syn-
liggør den vandforbruget. Læs mere

 

Månedens annonce i Digeposten:

Januar uge 3 annoncen: Lad et nyt år komme! – I den første annonce i år 2019 kan du læse om at godkendt fyrværkeri kan afleveres på en af genbrugspladserne, eller gemme det til næste år. Den nye genbrugsplads i Tønder er nu åben og er nu den største af de fem genbrugspladser – der er åbent hus den 18. januar kl. 13-17 gældende for alle. Se den nye plads og få en pølse med brød. Kommer der mon også sne ved os – så skal du huske at snerydde, så skraldemanden kan tømme din affaldsbeholder. Find tømmedatoerne for 2019 på hjemmesiden og/eller på Appen.

 

aktuelt                 

  10. januar 2019

Ny genbrugsplads i Tønder åbner fredag den 11.01 kl. 9

Der bliver arbejdet hårdt på at få den nye genbrugsplads færdig til den første åbningsdag - fredag den 11. januar kl. 9 - hvor pladsen skal være klar til at modtage kunder med affald. Den nye plads finder du på adressen: Skovænget 14, Tønder.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. januar 2019

Gamle genbrugsplads i Tønder lukker

På mandag den 7. januar har den gamle plads på Håndværkervej 40 i Tønder sidste åbningsdag. Herefter er den lukket.
Den nye Tønder Genbrugsplads åbner fredag den 11. januar kl. 9 på adressen: Skovænget 14, Tønder.
Kan du ikke vente med at aflevere affald til den nye plads åbner, så kan du køre til en af de andre genbrugspladser, se listen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. december 2018

Godkendt fyrværkeri og aflevering på genbrugspladsen

Får du ikke skudt det hele af, kan du enten vælge at gemme det overskydende skyts eller aflevere det på genbrugspladsen. Du må gerne opbevare op til 5 kg fyrværkeri et tørt og sikkert sted, til gengæld må du ikke smide det i skraldespanden eller i miljøkassen. Kontakt pladsmanden, når du kommer på genbrugspladsen, da skyts, der ikke er afskudt, skal behandles som farligt affald.
Oplever du fusere eller skyts, der ikke virkede efter hensigten, så læg det i en spand med vand eller hæld vand over skytset. Husk at aflevere det på genbrugspladsen, da det skal behandles som farligt affald.
Afskudt skyts som tomme batterier og raketter skal afleveres i den brændbare container på genbrugspladsen og må ikke lægges i dagrenovationsbeholderen eller genbrugsbeholderen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. december 2018

Julegavepapir er ikke til genanvendelse

Gavepapir samt bånd indeholder meget lidt papir, og må derfor ikke komme i genbrugsbeholderen. I stedet skal det hele i dagrenovationsbeholderen og til forbrænding.
Har du ikke plads i dagrenovationsbeholderen, så kom papiret i en klar affaldssæk og stil den ved siden af beholderen. Første gang du får tømt din dagrenovationsbeholder efter jul, altså uge 52 og uge 1, så tager skraldemanden den med for dig – uden ekstra omkostninger.
Blæser det, så læg en sten ovenpå posen så den ikke blæser væk.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Læs flere nyheder

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen