Spring over menu

Vestergade, Tønder ved posthus totalspærres 3. juni

Skrevet den 31.05.2024

Vi har opdaget et alvorligt rørbrud i spildevandskloakken ud for Vestergade 89, som skal repareres på mandag, så gennemkørsel fra Vestergade og henover jernbanen til Strucksallé vil ikke være muligt.
Allerede i weekenden vil den sydlige vejbane muligvis blive spærret for biltrafik, hvis det bliver nødvendigt at lave en overpumpning af spildevand.
Forvent en totalspærring i hele næste uge (uge 23).
Vi anbefaler allerede nu at man kører en anden vej, hvis man har en tung bil.
Vi er selvfølgelig kede af de gener det måtte give.

Andre nyheder

11. juni 2024

OBS 24-7 ordningen

Reglerne for benyttelse af genbrugspladsen i 24-7 ordningen skal overholdes, ellers vil man miste muligheden for at benytte genbrugspladsen udenfor den bemandede åbningstid. Fjernelse af genstande fra genbrugspladserne er ikke tilladt, tyveri vil betyde straks udelukkelse fra ordningen med risiko for politianmeldelse. Antal eternittagplader der kan afleveres, er kun 5 stk. uanset hvornår du kommer på pladsen.
Pladserne er videoovervåget døgnet rundt. Videooptagelserne vil blive benyttet til dokumentation for evt. overtrædelse af ordensreglerne eller kriminalitet på pladserne. Læs betingelserne for brugen af 24-7 ordningen

13. marts 2024

Genbrugspladserne og 24-7 ordningen

Vil du benytte genbrugspladserne udenfor deres bemandede åbningstider, fx om søndagen eller på helligdage, så skal du være tilmeldt 24-7 ordningen. 24-7 ordningen giver dig frihed til at benytte genbrugspladerne når det passer dig. De eneste krav er, at du er tilmeldt ordningen og kender din affaldstype og sortering.
Læs mere om genbrugspladserne og om 24-7 ordningen