Spring over menu

Ændrede tømmedage pga. Kr. himmelfartsdag

Skrevet den 15.05.2023

Adresser, der har tømmedag på en helligdag, får tømt en anden dag. Har din affaldsbeholder tømmedag torsdag den 18. maj - så tømmes affaldsbeholderen enten tirsdag den 16. eller onsdag den 17. maj. Hvilket betyder, at nogle beholdere skal stå fremme to dage før de bliver tømt.
Der er også en ændring fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, de beholdere der har tømmedag denne dag, får tømt onsdagen før den 17. maj. De beholdere skraldemanden ikke når at tømme om onsdagen bliver tømt fredag den 19. maj.
Husk at stille affaldsbeholderne ud aftenen før, da skraldemanden starter tidligere end normalt, for at nå at tømme de ekstra beholdere.

Andre nyheder

18. april 2023

Genbrugsbeholderne har samme tømmedag

Har du fået byttet genbrugsbeholderen med blå låg til to genbrugsbeholdere, en med okkerfarvet låg og en med violet låg, så har de to genbrugsbeholdere samme tømmedag som den gamle. Tømningen foregår samme dag men med to biler der tømmer hver deres genbrugsbeholder. Indretningen i bilerne passer til beholderne, dvs. bilen der tømmer den okkerfarvede beholder er rumdelt. Bilen der tømmer den violette beholder er ikke rumdelt.