Spring over menu

Information til dig der allerede har to genbrugsbeholdere

I perioden 13. marts til 2. juni deler Tønder Forsyning en ekstra genbrugsbeholder ud til næsten alle husstande i Tønder Kommune.

De to beholdere du har i dag, vil blive byttet til den ny standardløsning, som består af én todelt beholder til metal+glas i det lille rum og papir+pap+tekstilaffald i det store rum og én udelt beholder til plast+madkartoner & drikkekartoner. 

 

to bliver til to

Denne løsning har samme kapacitet, som du har nu. Fordelingen af affaldstyperne er bare lidt anderledes. Fremover skal alt plast – både hård og blød – i den udelte beholder. Derved vil der være mere plads i den todelte til metal+glas og papir+pap+tekstilaffald, end da du førhen kun havde én todelt beholder. 

Vi har valgt at give dig standardløsningen - frem for bare at give dig en ekstra beholder - da vi har skønnet, at de fleste ikke har behov for 3 genbrugsbeholdere.

Hvis det i løbet af et par måneder alligevel viser sig, at du har brug for mere plads, kan du få byttet den todelte beholder til f.eks. to udelte til henholdsvis metal+glas og papir+pap+tekstilaffald. Du skal dog altid have en beholdersammensætning, som sikrer, at du kan sortere alle affaldstyperne. 

Kontakt blot vores Kundeservice efter den 1. juli på tlf. 88 43 75 00, så hjælper vi dig med at finde den rigtige løsning. 

Det koster ikke ekstra at have en ekstra genbrugsbeholder og indtil 15. oktober er udskiftningen også gratis.