Spring over menu

Ny genbrugsbeholder

I foråret 2023, får alle husstande i Tønder Kommune endnu en genbrugsbeholder.

Én beholder bliver til to. Det betyder helt enkelt, at nogle affaldstyper skifter plads og at du samtidigt får mere plads til genanvendelse. Nu skal både hård plast og blød plast, flyttes til den ny, udelte genbrugsbeholder med violet låg.

Fra mad- og restbeholderen, skal du nu sorterer madkartoner og drikkekartoner fra, som også skal i den nye genbrugsbeholder. Samtidig skifter vi det blå låg, til et okkergult låg, så det passer til de resterende affaldstyper.

Processen starter i marts 2023 og er udrullet i løbet af juni måned.

 

Sådan ser den nye affaldsordning ud...

I den beholder med grønt låg skal du fortsat sortere:

 • Venstre rum: madaffald
 • Højre rum: Restaffald

I den beholder med okkerfarvet låg skal du fremover sortere:

 • Det lille rum: Glas og metal
 • Det store rum: Papir, pap og tekstilaffald (tekstiler skal stadig i lukkede, klare poser)

I den beholder med violet låg skal du sortere:

 • Al plast – både blød og hård
 • Madkartoner og drikkekartoner

I den røde miljøkasse skal du sortere:

 • Farligt affald
 • Maling og spraydåser
 • Småt elektronik, elpærer og batterier

Hvorfor skal du have en ekstra genbrugsbeholder?

Vi skal i gang med at indsamle og genanvende madkartoner og drikkekartoner. Samtidig skal vi flytte plasten, der ikke længere må sorteres sammen med glas og metal.

Hvorfor er lågene violette og okkergule?

Farverne kommer fra de affaldspiktogrammer, vi skal benytte i hele Danmark. Ved at give lågene forskellige farver, bliver det lettere for dig at kende forskel på beholderne - i en travl hverdag, under dårlige lysforhold og når du sender børnene ud med affaldet.

Samme tømmedag – to biler

Dine nye beholdere bliver tømt samme dag, og på samme tømmedato, som du har nu, men tømningen vil foregå med to forskellige skraldebiler, så de bliver ikke tømt på samme tidspunkt.

Den ny beholder får samme tømmedag, som den gamle

Så du behøver kun holde styr på én tømmedato til begge beholdere. Du kan hente vores app, så får du besked dagen før tømmedagen.

Sådan får du den ny genbrugsbeholder

Vi uddeler den ny genbrugsbeholder i perioden fra den 13. marts til den 2. juni 2023. Samtidig skifter vi også låget på din gamle genbrugsbeholder.

Det sker alt sammen på eller dagen efter din genbrugsbeholders tømmedag.

Når turen kommer til din adresse, vil du om fredagen modtage en SMS, så du ved at ugen efter er det vigtigt at din genbrugsbeholder stilles frem til tømning. Efter tømningen vil skraldemanden sætte en seddel på beholderen, at den skal blive stående indtil låget er skiftet og du har modtaget en ny.

Hvad er madkartoner og drikkekartoner

Kort sagt er det kartoner med plast- eller metalbelægning, som er beregnet til våde/flydende fødevarer.

Det er f.eks. mælke- og juicekartoner, flødekartoner, yoghurtkartoner, kartoner fra supper og sovser, kartoner fra flåede tomater og bønner.

Husk at tømme madkartoner og drikkekartoner helt ved at mase dem flade, inden du lægger dem i beholderen. Så får du glæde af al indholdet og undgår madrester i genbrugsbeholderen.

Gør det nemt

Vi ved, at en ny sortering betyder en ændret hverdag for dig og din husstand. Vi ved også, at det allervigtigste, du kan gøre, er at gøre det nemt for dig selv og din husstand at sortere. Det sikrer, at den nye sortering hurtigt bliver en vane.

I langt de fleste hjem er det i køkkenet, du producerer mest affald. Derfor tænk over, hvordan du gør det nemt at sortere her. Du kan f.eks.  nøjes med én spand eller kasse med håndtag i køkkenet til dit genanvendelige affald og vente med at sortere det i de forskellige typer, når du står ude ved genbrugsbeholderne.

Billede

Hvis du allerede har to genbrugsbeholdere

Hvis du allerede i dag har to genbrugsbeholdere, får du ikke en ekstra. I stedet tager vi den ene af dine gamle beholdere med, når vi kommer med den nye. Det betyder, at du fremover får samme løsning, som beskrevet ovenfor. Hvis du oplever, at du ikke har plads nok i de to beholdere, kan du efterfølgende bestille op til to ekstra genbrugsbeholdere uden at skulle betale mere i affaldsgebyr. Men giv det lige lidt tid, inden du bestiller – de fylder jo en hel del.

Flere genbrugsbeholdere

Hvis du efterfølgende finder ud af, at I har behov for mere kapacitet, kan man få op til 2 ekstra genbrugsbeholdere pr. husstand. Dvs. i alt maks. 4 genbrugsbeholdere. Ekstra beholdere kan være enten:

 • 240 l udelt til hård & blød plast samt mad- & drikkekartoner (violet låg)
 • 240 l udelt til glas og metal (mintgrønt låg) 
 • 240 l udelt til pap, papir og tekstiler (blåt låg) 

Du kan også vælge at bytte den to-delte til en 240 l udelt til pap, papir og tekstiler (blåt låg) + 240 l udelt til glas og metal (mintgrønt låg).

Du skal altid have en beholdersammensætning, som sikrer, at du kan sortere alle affaldstyperne. De op til 2 ekstra genbrugsbeholdere (så man har 4 genbrugsbeholdere) koster ikke ekstra at have.

I perioden fra den 1. juli til den 15. oktober vil man kunne bestille flere genbrugsbeholdere uden at det koster et udbringningsgebyr.