Spring over menu

Vi vil gøre det nemt for dig

Tønder Forsyning er ejet af Tønder Kommune og er en nonprofit virksomhed, dvs. lovgivningsmæssigt er vi underlagt ’hvile i sig selv’ princippet. Vores formål er at tjene vores fælles bedste, og vi er som monopol forpligtet til at gøre tingene effektivt og sikre optimal håndtering af affald og spildevand og sørge for rent drikkevand. Dette er kernen i vores drive og lyst til konstant faglig udvikling.

Vi vil gerne gøre det let for dig at aflevere dit affald, og vi vil sørge for at det bliver ved at være en selvfølge, at du kan åbne for vandhanen eller trække ud i toilettet. Her på siden kan du læse lidt om hvad det kræver.

Giv kunderne en god dag

”Giv kunderne en god dag” er overskriften på den store og løbende indsats, alle vores 85 medarbejdere kontinuerligt foretager for hele tiden at effektivisere alle de områder, vi arbejder indenfor. Det gælder både i forhold til den daglige drift, vores administration og ikke mindst vores kundeservice. Netop når det gælder kundeservice, har vi gennem de senere år haft et stort fokus på digitale løsninger, som gør det muligt for vores kunder at finde relevante informationer og kontakte os, præcis når det passer dem.

For det skal både være nemt og en god oplevelse at kontakte os.

Vi overholder naturligvis gældende lovgivning på de tre områder og arbejder hver dag på at effektivisere og tænke nyt, til gavn for vores kunder.

Affald

Uanset hvor meget, vi prøver, kan vi ikke gøre det lige så nemt for dig at komme af med dit affald, som det er at åbne for vandet eller trække ud i toilettet. Du er nødt til at sortere dit affald, så vi kan sørge for, at mest muligt bliver genbrugt og genanvendt til gavn for både klimaet og jordens begrænsede ressourcer.

Til gengæld gør vi os meget umage for at gøre det nemt for dig både at sortere og komme af med dit affald. Også det, vi ikke husstandsindsamler.

Vand

Vi sørger for, at der altid kommer rent og frisk vand ud, uanset hvornår du åbner for hanen. For alle danskere er det så naturlig en del af dagligdagen, at de færreste tænker over, hvad det kræver. Hos os kræver det 568 kilometer vandrør, 12 vandboringer, fire vandværker, en masse vedligehold og rigtig mange kontroller, som  sikrer, at dit drikkevand er rent.

Vi forsyner vi ca. 1/3 af kommunens borger med vand og er certificeret efter ISO22000 standard, som sikrer vores kunder

Spildevand

Når du trækker ud i toilettet, sørger vi for, at det kun er vandet – og ikke dine efterladenskaber – der ender i naturen. Det kræver, at vi hver dag driver og vedligeholder vores 17 renseanlæg og 830 km kloakrør. Og at vi jævnligt renser vores 450 pumpestationer, når de stopper til, fordi nogen har glemt, at der kun må komme to ting i toilettet.

Vi gør det nemt at sortere

Derfor sørger vi for, at du har:

  • Husstandsindsamling af både mad- og restaffald samt genbrug, inklusive gratis poser til madaffald
  • Adgang til fem genbrugspladser, alle fem har døgnåben ved tilmelding
  • Adgang til ni grenpladser, som er tilgængelige døgnet rundt, 365 dage om året
  • Husstandsindsamlet farligt affald via ombytning af den røde miljøkasse
  • Mulighed for at benytte vores app, som blandt andet giver dig besked når dine beholdere skal tømmes
  • Adgang til online sorteringsguide

Gode kunder hjælper os i mål

Vi har gode kunder i Tønder Forsyning. Kunder, som interesserer sig, engagerer sig og tager godt imod nye opgaver.

Nye opgaver har der været en del af i takt med de stigende krav til affaldssortering, senest da vi i foråret 2020 indførte sortering af mad- og restaffald. Også denne blev taget så godt imod, at vi kort efter kunne notere os, at vi allerede nu lever op til Miljøstyrelsens krav om, at mindst 50 procent af alt husstandsaffald skal genanvendes.

Genanvendelsesprocent

Affald er en ressource

Affald er ikke bare affald. I dag bliver det i langt højere grad set som en ressource, der kan genbruges direkte eller genanvendes til nye produkter. Og målet er, at alt affald i fremtiden skal genanvendes, så fremtidige generationer ikke løber tør for råstoffer.

image