Spring over menu

Affald er en ressource

Affald er ikke bare affald. I dag bliver det i langt højere grad set som en ressource, der kan genbruges direkte eller genanvendes til nye produkter. Og målet er, at alt affald i fremtiden skal genanvendes, så fremtidige generationer ikke løber tør for råstoffer.

Siden er opdateret den 21. december 2023

Husstandsaffald

Derfor skal du sortere alt dit affald, så vi kan sikre, at mest muligt genbruges direkte eller bliver genanvendt. For at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere, har vi valgt en løsning, hvor vi husstandsindsamler:

  • Mad- og restaffald
  • Genbrugsmaterialer som metal, glas, hård og blød plast, pap/papir, madkartoner og drikkekartoner og tekstiler
  • Farligt affald i den røde miljøkasse, som blot stilles oven på genbrugsbeholderen, når den skal byttes ud med en ny. 
Husstandsaffald

Direkte genbrug

Vi har et meget stort fokus på, at mindst muligt af det affald, vi får ind, går til forbrænding. Det er både rigtig dyrt og skidt for vores klima. Derfor genanvender vi rigtig meget af alt det, vi får ind gennem både husstandsindsamlingen og vores genbrugspladser. Og det er vi stolte af!

Men der er faktisk noget, der er bedre end genanvendelse – nemlig direkte genbrug, hvor man ikke forarbejder, omsmelter eller på anden måde bruger energi og ressourcer på at give noget brugt nyt liv igen. Derfor bruger vi kræfter på at sikre, at de humanitære organisationer får adgang til vores genbrugspladser og kan videresælge de ting, som andre kan få gavn af.

Direkte genbrug

Genbrugspladser

Tønder Kommune er geografisk en af Danmarks største kommuner. Derfor har vi i Tønder Forsyning valgt at drive hele fem genbrugspladser, så du ikke skal køre langt for at komme af med det affald, som skal afleveres på genbrugspladsen.

På genbrugspladserne kan du aflevere rigtig mange former for affald, bortset fra mad- og restaffald fra husholdninger. Vi har containere til stort set alt fra hårde hvidevarer og plastfolie til krasse kemikalier og elektronik. Og vi har medarbejdere, du kan spørge til råds, hvis du er i tvivl om noget. 

Alle fem genbrugspladser har 24/7-ordning og dermed er det muligt at få adgang til genbrugspladserne hele døgnet rundt efter tilmelding. 

Genbrugspladser

Grenpladser

Ud over genbrugspladserne driver vi ni døgnåbne grenpladser fordelt ud over hele kommunen. Det gør vi, for at du nemt kan komme af med dit haveaffald, præcis når det passer dig. På grenpladserne kan du aflevere stort set alle former for haveaffald, blot du sørger for at sortere det i henhold til skiltningen på pladsen.

Haveaffald er nemlig ikke bare haveaffald. Grene laver vi til flis, så de kan blive brugt til CO2-neutral opvarmning. Rødder med jord på skal til lovpligtigt deponi. Resten sørger vi for at kompostere.

Grenplads

Det koster dit affald

Alt i alt bruger vi i Tønder Forsyning 57.414.200 kroner om året på at sikre, at du kan komme af med dit affald så nemt og effektivt som muligt. Og på at sørge for, at så meget som overhovedet muligt bliver genanvendt. Når der kommer nye ordninger, som kræver, at vi investerer i nye indsamlingsordninger og affaldsbeholdere, påvirker det naturligvis også den samlede udgift, vi har til at indsamle og genanvende mest muligt affald.

I figuren kan du se, hvor meget af det beløb, de enkelte områder tegner sig for.

Priser

Hvor meget, man som husstand betaler for affaldsindsamlingen, kommer an på, hvor meget affald man har. Men i gennemsnit betaler en husstand cirka 416 kr. om måneden i 2024, og det dækker både affaldsindsamling, sortering, genbrugspladser, grenpladser og administration. 

Priser 2024  
Mad- restbeholder, delt 240 l 1.435 kr.  
Genbrugsindsamling 240 l beholdere 1.308 kr.  
Genbrugspladser 2.101 kr.  
Olie og kemikalie affald 148 kr.  
I alt 4.992 kr.  

 

Affald i tal

Affaldsmængderne stiger i disse år og det betyder ret meget i forhold til det store arbejde vi har med at få mest muligt ud af de genbrugsmaterialer vi afsætter. For nogle affaldstyper får vi penge for, hvor vi for andre betaler for at sende til genanvendelse.

Det er i dag primært en udgift. Men i takt med, at flere og flere virksomheder får øje på de ressourcer, affaldet indeholder – og bliver i stand til at genanvende dem – vil det i fremtiden få indflydelse på, hvad vi kan få for de forskellige typer af sorteret affald. Og dermed på, hvad du betaler for at komme af med det.


Herunder kan du se, hvad der hører med til affaldstyperne på grafen:

Emballageplast: Den bløde plastfolie og fx emballagebakker fra grøntsager, beholdere fra sæbe, shampoo osv.
Plast: Fx spande og bøtter, plastlegetøj som fx traktorer, ruchebaner, havemøbler

Emballagemetal: Fx dåser fra sodavand, øl osv., konservesdåser, kagedåser, foliebakker.
Jern og metal: Fx gryder, pander, cykler, jernskrot, metalbeholdere.
 
Emballageglas: Fx flasker, konservesglas som fx syltetøjsglas, sildeglas.
Glas: Fx termoruder uden rammer, planglas, drivhusglas.